Holistisk mediedækning

Der har desværre ikke meldt sig nogle endnu. Vi skal være en arbejdsgruppe på min 5 for at lave noget seriøst. Jeg vil lave lidt research selv om tænke lidt over hvad dilemmaet er og hvordan man får medier til at tage debatten i samfundet mere seriøst. Det er forsømt emne. Meningsdannelse er afgørende for om Alternativet får sit budskab ud. Journalisterne er også træt af, at der ikke er flere frihedsgrader end kommercielle interesser.

Jeg synes, at det lyder rigtig spændende med en POLA om emnet, men også at Niels Poul Dreyers forslag virker lidt fastlåst i en ‘frame’ om, at DKs debatkultur og mediebillede er for ensidigt, for overfladisk og for meget præget af kommercielle særinteresser - og implicit at Alternativets rolle så må være at redde Danmark fra de forfærdelige medier :wink: Jeg har et mere positivt billede af den danske offentlighed, og jeg tror også, at der allerede findes en masse gode tendenser på fx internettet, som det er værd at bygge videre på. Derudover savner jeg et internationalt perspektiv, som inddrager samspillet mellem nationale og globale medier, og hvordan der i disse år er ved at vokse en global offentlighed frem. I den sammenhæng mangler jeg flere tiltag på tværs af landegrænser som fx samarbejdet mellem Debatten og det svenske SVT Debatt.

Når man ser ud over Europas mediebillede - for ikke at nævne Asiens eller Sydamerikas - vil man hurtigt bemærke, hvor ekstremt forskelligt debatkultur, journalistik og medier kan fungere. Det betyder ikke, at alt er godt, men mere at der altid findes forskellige måder at bygge og opretholde en offentlighed på. Derfor er jeg kritisk over for et statsstyret råd, som kan sætte etiske stempler på, hvilke medier der lever op til nogle bestemte standarder - det låser os fast i en bestemt forestilling af, hvordan man skal agere på offentlige platforme i stedet for at frigøre journalister, mediepersoner og almindelige borgere til eksperimenter, som udvikler vores demokrati på forskellige måder :sunny: