Årsmødet i Storkreds Sjælland 25. februar

Så kalder vi sammen til Årsmøde 2018 i Storkreds Sjælland :star_struck:
(VUC, Præstøvej 5, 4640 Faxe) kl. 13:00-16:30

Det er ikke bestyrelsesarbejdet i Storkredsen, der trækker energier til - kun to stiller op - men til gengæld ser det ud til, at energierne er ved at samle sig om det forestående folketingsvalg og europaparlementsvalg - opstillingsgrundlag strømmer ind.

Det ser også ud til, at folk hellere vil have en personlig opgave, som de tager ansvar for, end være medlemmer af en bestyrelse, hvor vi skal mødes og planlægge sammen. Så lad det være udgangspunktet i år - vi er to, som tager hånd om det organisatoriske i Storkredsen og får så nedsat arbejdsgrupper og personer på de funktioner, som har en defineret opgave.

Og så lad os glædes over, at energierne ligger på det politiske engagement. Jeg deler lige Uffes tanker fra hans nyhedsbrev og bakker helhjertet op. Vi rykker os efter, hvor engagementet er, og arbejder ud fra de kræfter, vi nu har, i stedet for at sukke over det, der ikke er til stede.

Jeg glæder mig oprigtigt til at se, hvem af jer der stiller sig til rådighed som kandidater for Alternativet. Og på forhånd tak til hver og én af jer, der gør det. Også tak til alle jer, der arrangerer opstillingsmøderne og engagerer sig i bestyrelsesarbejdet lokalt og på storkredsniveau. Det giver mig håb for demokratiet, at vi sammen er i stand til at skabe en fællesskabskultur, hvor flere og flere får lyst til at engagere sig i politik.
(Citat fra Uffes Nyhedsbrev 10. februar 2018)

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse fra foregående kalenderår.
 5. Godkendelse af budget for indeværende kalenderår
 6. Rapportering fra medlemmer af
  a. råd og udvalg: Politisk Forum,
  Ombudsråd, Konfliktmæglingsråd.
 7. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
 8. Valg
  Årsmødet beslutter om bestyrelsen består af 2, 3, 5, 7 eller 9 medlemmer
  b. Valg til bestyrelsen
  c. Valg af suppleanter
  d. Valg af revisorer
 9. Visioner til Storkredsen i 2018
 10. Orientering fra struktur- og motivationsudvalget.
 11. Eventuelt

Hermed vedlagt links til

Kom og bak op om storkredsen på Årsmødet (meget gerne med tilmelding på AlleOs, så vi har overblik over kaffe og kage behovet :slightly_smiling_face: - og så lad os sive ud i det politiske storrum, som Sjælland bobler af med lyst og engagement til at være politiske og lade Alternativets værdier få indflydelse på Christiansborg og i Europa.
:green_heart: Ulla