Årsmøde og opstillingsmøde i KOS (Københavns Omegns Storkreds)

Kære medlem af Alternativet.

Hermed indkaldelse til årsmøde og opstillingsmøde i Alternativet Københavns Omegns Storkreds (KOS), tirsdag d. 9. april, kl. 19 – 21.

Mødet foregår her: Frivilligcentret - Rustenborgvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage ved det fysiske møde, har du også mulighed for at
deltage digitalt ved at anvende dette link:
https://us05web.zoom.us/j/81474489019?pwd=gTnzx8WXnOvRDqpjTOObBGAfXPrXZy.1

Du finder også adressen, link til digital deltagelse og tilmelding til afstemningerne (digitale) her: AlleOs // Alternativet

Stor opfordring til at stille op til storkredsbestyrelsen, det er sjovt, og det er en god og ligetil måde at komme ind i det politiske arbejde på.

Tilmelding
Afstemningerne foregår digitalt, så hvis du vil kunne deltage i afstemningerne, skal du logge ind på AlleOs og via begivenheden i kalenderen tilmelde dig inden mødets start. Se ovenstående link. Man er valgbar og stemmeberettiget til organisatoriske, og politiske hverv efter 90 dages medlemskab.

Har du udfordringer med det digitale eller andre spørgsmål så tag fat i Johnny Westh på 30951156.

Dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab for 2023 til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Valg af repræsentant og suppleant til Hovedbestyrelsen
 10. Valg af repræsentanter til Politisk Forum.
 11. Valg af folketingskandidater.
 12. Valg af kandidater til Kommunalvalg og Regionsråd
 13. Eventuelt

Frister for forslag og opstillingsgrundlag

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af mindst 3 medlemmer og sendes til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk senest d. 26. marts. Det gælder også opstillingsgrundlag som kandidat til alle valg.

Materiale til årsmødet fremsendes senest 1 uge før årsmødet.

Grønne hilsner
Bestyrelsen i KOS