Alternativet Odsherred har valgt sine 3 første kandidater til byrådet

På opstillingsmødet 22. januar 2017 valgte Alternativet Odsherred Jacob Antvorskov, Jørgen Sørensen og Marianne Hammelboe som kandidater til byrådet.

Valghandlingen foregik under festlige og “magiske” forhold i Pakhuset og var forberedt over flere måneder.

Forberedelser, sparring og selvvurdering

Aspiranterne forberedte sig ved at sparre og samarbejde med hinanden og 2 medlemmer af bestyrelsen. Samarbejdet drejede sig om poltikudvikling, og sparringen gik ud på at få en realistisk selvvurdering omkring Alternativets værdier og dogmer - og om at få et godt samarbejde indbyrdes.

Aspiranterne havde udsendt hver sin valgvideo i god tid inden opstillingsmødet og mødte velforberedte op.

Ministeren for magi bød velkommen

Dagens første taler var ministeren for magi - og han bød velkommen ved at berette om, hvordan ministeriet for magi vurderede Odsherred. Heldigvis er ministeriet tilfredse med udviklingen i Odsherred og forventer en endnu mere magisk fremtid…

Efter lidt magi, trylleri og et behersket udbrud af konfetti, blev mødet pludseligt meget regelret og selve valghandlingen gik i gang.

Referat af valghandlingen

Vivi Arklint blev valgt som dirigent, og Peter Limkilde blev valgt som referent.
Vivi konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.
Aspiranterne holdt valgtaler og besvarede spørgsmål fra salen.

Marianne Hammelboes mærkesager var

 • “mere tillid og mindre kontrol”,
 • “et økologisk og bæredygtigt landbrug
 • samt “uddannelse hele livet”.

Jørgen Sørensen havde en vision om at gøre Odsherred mere bæredygtig end Samsø og havde mærkesagerne

 • miljø & økologi,
 • gennemsigtighed i den politiske proces
 • samt “mere tillid og mindre kontrol”.

Jacob Antvorskovs mærkesager var

 • “at skabe et bæredygtigt samfund, der hvor man er”, “
 • Odsherred skal have en 2030-plan”,
 • glade offentligt ansatte,
 • glade frivillige
 • samt iværksætteri og unge.

Spørgsmålene fra salen drejede sig især om, hvordan kandidaterne så sig selv i det daglige arbejde i byrådet, da de alle er nye og uprøvede i politik. Kandidater svarede og fortalte om den læreproces, de er i gang med - og at de støtter og supplerer hinanden.

Før selve valghandlingen, erklærede kandidatudvalgets tovholder, Peter Arklint, at kandidatudvalget anbefalede samtlige aspiranter ud fra deres indsats og resultater i samarbejdet omkring politikudvikling, selvvurdering og valgvideoer.

Ruth og Georg Johnsen blev valgt som stemmetællere, og der blev afholdt skriftlig afstemning.

Jacob fik 12 stemmer, Jørgen fik 11 og Marianne fik 13. Da der var 13 mulige stemmer, og man skulle have mindst 50% af de mulige stemmer for at blive valgt, konkluderede dirigenten, at alle 3 var blevet valgt, og at den officielle valghandling var afsluttet.

Slut på referat af valghandlingenAfrunding

Efter valget blev kandidaterne lykønsket, og de blev takket for deres vilje til - og indsats for - at gøre Odsherred endnu bedre. Mødet blev rundet af med glade dialoger, gode hjemmelavede boller og beherskede strømme af boblevand.

Yderligere information

Alternative Odsherred forventer at opstille flere kandidater til foråret. På årsmødet 15/3 forventer vi at vedtage beslutninger omkring valgforbund og principper for politikudvikling.

Prøv disse links til Jacob Antvorskovs profil, Jørgen Sørensens profil og Marianne Hammelboes profil samt videoer på Youtube.


Tak for et deligt opstillingsmøde
:green_heart: Peter Arklint