Alternativet Odsherred har indgået teknisk valgforbund med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti


Kære medlem i Alternativet Odsherred
Vi har indgået valgforbund og det vil give øget opmærksomhed på os.

Hvis nogen vil vide noget om Alternativet kan du altid sige:

Der er rigtig mange oplysninger på Alternativets hjemmeside - og det er let at finde Odsherred


Fælles pressemeddelse

I Odsherred har Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Alternativet indgået et teknisk valgforbund.

Vi har indgået valgforbundet først og fremmest for at undgå stemmespild, men også for at markere at vi ønsker at samarbejde om lokal politik i et byråd, hvor Thomas Adelskov er borgmester.

Med venlig hilsen
Jette Sloth, formand for Socialdemokratiet i Odsherred
Helle Just Jensen, formand for Dansk folkeparti i Odsherred
Ivan Normann Andersen, forperson Alternativet Odsherred


Pressemeddelelse fra Alternativet Odsherred

Alternativet Odsherred indgår teknisk valgforbund med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

"Den primære årsag til at indgå et teknisk valgforbund er jo for at minimere stemmespild, men for os har det også været vigtigt, at dem vi står ved siden af vil gøre Odsherred til en grøn klimakommune der er så økologisk som muligt, og det vil Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Både når det gælder udmeldt og gennemført politik.

–Selvom vi naturligvis er klar til at gå meget længere”, forklarer Alternativets kandidat Jørgen Sørensen og fortsætter:

“Vi har været i dialog med flere partier og er nået til den konklusion, at S og DF deler mange af vores politiske visioner for Odsherred.”

For Alternativet Odsherred er det vigtigt at understrege, at samarbejder, der synes usandsynlige på landspolitisk plan sagtens kan give mening lokalpolitisk.

”Der er meget stor forskel på landspolitik og lokalpolitik. Det er fx ikke os i kommunalbestyrelserne, der tager stilling til hvor mange flygtninge Danmark vil byde velkommen, eller hvorvidt elbilerne skal være afgiftsfritaget. Lokalpolitisk er vi tre partier faktisk enige om rigtig meget, fx at øge livskvaliteten og værdigheden i ældreplejen og om at indføre mere grøn energi i kommunen. Fordi det både for miljø, klima og økonomien betaler sig,” siger Alternativets kandidat Steffen Segovia Helbo.

“For nylig kunne borgmester Thomas Adelskov (S) annoncere, at kommunen som reaktion på de mange sprøjtegiftforurenede vandprøver rundt omkring i landet nu vil ophøre med at bruge sprøjtemidler på kommunens arealer, og det er sådanne budskaber, der har været bidragende til beslutningen,” fortæller kandidat Marianne Hammelboe (Å).

”Ved dette valg peger vi i retning af Thomas Adelskov, men om 4 år er det da ambitionen at vi har vores egen borgmesterkandidat som kan lægge sidste hånd på den nødvendige bæredygtige omstilling af Odsherred.

Den lokalpolitiske enighed med de to partier er stor, men i sidste ende indgår man jo også valgforbund for at undgå stemmespild. Nu sikrer vi, at en stemme på enten Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti eller Alternativet vil gå til nogen, der kæmper den grønne og socialt retfærdige kamp - og naturen, klimaet og miljøet skeler jo ikke så meget til, hvad navnet er på dem, der fører grøn politik. Jeg håber selvfølgelig, at Alternativet får et flot første kommunalvalg i Odsherred, og jeg glæder mig både til at føre kampagne og til at få vælgernes dom," siger kandidat Jacob Antvorskov (Å).

Kontakt Alternativet Odsherreds pressekoordinator Jacob Antvorskov for mere information: 20938232/51672418 eller jacob.antvorskov@alternativet.dk


Materialer til pressen

Prøv dette link til pressemateriale.

Yderligere information

Tjek vores hjemmeside på: https://odsherred.alternativet.dk

Dansk Folkeparti i Odsherred har sendt denne pressemeddelse 21/9.


Så er der nyt i valgkampen!

Pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti Odsherred

Dansk Folkeparti Odsherred indgår teknisk valgforbund med Socialdemokratiet og Alternativet.
Vi havde gerne set et endnu bredere valgforbund, som kunne medvirke til det igangværende arbejde med at gøre Odsherred til en kommune, hvor borgeren stå i centrum med arbejdet omkring livskvalitet i ældreplejen, højnelse af kvaliteten i folkeskolen samt at udvikle Odsherred til en kommune, hvor økologien vægtes højere end nu!

At vi også prioriterer arbejdet med at gøre vores kommune til en såkaldt klimakommune skal ikke være nogen hemmelighed.

For Dansk Folkeparti i Odsherred er det ikke det landspolitiske, der dominerer; men derimod arbejdet for at gøre vores kommune så tryg og harmonisk som muligt!
Alternativet har vi lokalt mødt som et spændende bekendtskab – ikke mindst i forbindelse med det nys afholdte folkemøde.

Dansk Folkeparti i Odsherred er ikke et blokparti; men vi regner os som et midterparti, der gerne samarbejder med alle, der gerne i fællesskab vil være med til at udvikle vores kommune.

Som et lille eksempel kan da nævnes, at Alternativet på linie med os, arbejder på at få indført økologiske fødevarer i kommunens køkkener og kantiner.

Dansk Folkeparti håber med deltagelse i det tekniske valgforbund, at skabe en større støtte til vores samarbejdspartner gennem 8 år Thomas Adelskov.
Selve diskussionen om den politik, der skal føres i de kommende 4 år, ja den fastlægges af de nyvalgte kandidater. Det nys indgåede valgforbund er som skrevet står teknisk

Steen Egede Jensen.
Pressemedarbejder for DF.

Socialdemokratiet i Odsherred har sendt denne pressemeddelse 22/9


Kære Presse,

Pressemeddelelse fra Socialdemokratiet i Odsherred

Vi binder Odsherred sammen.

Socialdemokratiet i Odsherred har besluttet at indgår teknisk valgforbund med Dansk Folkeparti Odsherred og Alternativet.

For Socialdemokratiet er det vigtigt at bruge kræfterne på det der samler, forener og bringer Odsherred fremad med blomsterne lokalsamfund og spændende udviklingsprojekter.

I Socialdemokratiet er vi stolte over de nuværende resultater og dem skal der fortsat bygges videre på og i et samarbejde med Dansk Folkeparti Odsherred og Alternativet vil der være politis​k bredde til at gå fra visioner til realiteter.

Der skal forsat støttes op om iværksættere og virksomheder så erhvervslivet fortsætter den nuværende positive udvikling, også med at skabe flere arbejdspladser i kommunen.

At have fokus på at alle børn og unge fra dagtilbud, over skoletiden til uddannelse er en selvfølge. De skal have de bedste muligheder for at udleve deres potentialer og hermed få det bedste ”kørekort” til voksenlivet.

I Socialdemokratiet skal arbejdet og udviklingen fortsætte for at ældre har mulighed for et sundt og aktivt liv med gode sociale fællesskaber og tryghed i hverdagen.

Med de verdensomspændende tendenser på klima- og miljøområdet er vi også som kommune nødt til at tage et ansvar. Derfor skal der i de kommende 4 år arbejdes videre med bæredygtighed, sundere råvarer, genbrug af naturressourcer, renere drikkevand, beskyttelse mod ekstremregn og stormflod. Vi skal aflevere en sundere jord til vores efterkommere.

Og selvfølgelig skal udviklingen omkring Odsherreds skønne natur fortsætte så den til stadig både kan benyttes og beskyttes og den fortsatte fødevareproduktion - både i små og større sammenhænge - fortsætte som med det ambitiøse Geo Parkprojekt og i de mange mindre projekter med fødevareforædling og naturpleje som er i fuld gang.

I Socialdemokratiet håber vi at dette tekniske valgforbund med Dansk Folkeparti Odsherred og Alternativet er med til at skabe tryghed omkring et fortsat bredt samarbejde i byrådet om kommunens økonomi og prioriteringer, med Thomas Adelskov som Borgmester.

På vegne at Socialdemokratiet i Odsherred

Jette Sloth