Vi behøver slet ikke vælge HB-forperson på Landsmødet: Spændende muligheder for en mere flad og dynamisk ledelsesstruktur i HB

Det er med glæde, at vi har gennemlæst det udsendte forslagshæfte til Landsmødet.

Her viser der sig nemlig en mulighed for, at hovedbestyrelsen kan konstituere sig selv - uden at det nødvendigvis bliver en kandidat, der er opstillet på Landsmødet, som bliver forperson

Det kræver, at vedtægtsforslag 11 og 13 bliver vedtaget. Ifølge dem skal der nemlig (jvf. forslag 11) foretages en tillidsafstemning af alle opstillede kandidater til HB og til forpersonsposten, og man skal have mere end 50% opbakning, for at kunne blive valgt.

Ender det sådan, at ingen af de to forpersonskandidater bliver valgt, så er der (jvf. forslag 13) den mulighed, at hovedbestyrelsen konstituerer sig med en forperson, næstforperson og kasserer blandt HBs medlemmer.

Det vil i praksis sige, at der lægges op til en ny og positiv mulighed for en mere dynamisk og flad ledelsesstruktur i Hovedbestyrelsen, hvor forpersonen ikke har større magt, end andre hovedbestyrelsesmedlemmer, og hvor forpersonen til enhver tid vil have den største opbakning i den samlede hovedbestyrelse, fordi hovedbestyrelsen til enhver tid kan omkonstituere sig med en ny forperson.

Med alle de fortrinlige storkredsvalgte HB-medlemmer, samt de nye landsmødevalgte, er der grundlag for at få konstitueret bestyrelsen med den bedst kvalificerede forperson.

Denne tillidsafstemning skulle gerne medvirke til, at vi får den hovedbestyrelse, som Alternativet har fortjent. Selvfølgelig skal der være tillid blandt medlemmerne til vores hovedbestyrelse.

Forhåbentlig kan I også kan se mulighederne i disse forslag, som situationen er nu.

Herfra en inderlig opfordring: deltag og stem på Landsmødet - fysisk eller digitalt - det har aldrig været vigtigere!

PS. Vi skylder at gøre opmærksom på, at Bente selv opstiller til Hovedbestyrelsen, og hun vil, hvis hun bliver valgt, gøre sit bedste for at sikre demokratiske, respektfulde og ordentlige processer omkring konstitueringen, og arbejdet i øvrigt.

Kærlig hilsen
Bente Holm Villadsen (Nordjylland)
og
Stine Isaksen (Vestjylland)

6 Likes

Det er godt, at det gamle HB kommer ud i det åbne og viser hvad de egentlig har gang og ja, det ser på overfladen unægteligt lovende og rigtigt ud. Problemet er bare, at selvom HB taler om at ville have kollektiv ledelse, så er det udelukkende en skinmanøvre, og det handler i virkeligheden kun om, at befæste og forsvare den uformelle ledelsesgruppe, der ulovligt har afsat den på sidste landsmøde valgte forperson. En gruppe der støtter sig på det smallest tænkelige medlemsmandat. Det har intet med ny politisk kultur at gøre, men kun om et gammel pilrådden magtgreb. Vedtægtsforslagene fra HB til årsmødet, bliver af HB fremstillet som de har HBs fulde opbakning. Det er IKKE tilfældet, men er på sædvanlig vis bypasset indtil flere HBs medlemmer. Igen ser vi uærligt spil, manipulation og fordækte metoder. Jeg vil på det kraftigste advare samme gruppe om at fortsætte ad den vej, for den slags manøvrer vil kun medføre meget dårligt. PAS PÅ!

Skinmanøvre, pilråddent magtbegreb, manipulation, fordækte metoder - hvad er det for en diskurs at gå ind i en debat med? Jeg synes, at det er problematisk med en så fastlåst forståelse af andres intentioner og motiver. Jeg læser de stillede forslag og ser en mulighed for en mere demokratisk, flad og dynamisk ledelsesstruktur, og det hilser jeg velkommen. Jeg synes at det er fint at vi kan undgå en situation hvor en landsmødevalgt forperson ikke har opbakning i HB.

8 Likes

Det er den diskurs HB har sat søsat, med deres ulovlige de facto afsættelse af den på sidste landsmøde valgte forperson. Og dette forslag skal ses i direkte forlængelse heraf.

Det er den diskurs HB har sat søsat, med deres ulovlige de facto afsættelse af den på sidste landsmøde valgte forperson. Og dette forslag skal ses i direkte forlængelse heraf.

Vi behøver slet ikke vælge HB-forperson på Landsmødet

Det er med glæde, at vi har gennemlæst det udsendte forslagshæfte til Landsmødet.

Her viser der sig nemlig en mulighed for, at hovedbestyrelsen kan konstituere sig selv - uden at det nødvendigvis bliver en kandidat, der er opstillet på Landsmødet, som bliver forperson

Vil I udbyde hvad I mener, der er galt med de to kandidater til forpersonposten?

For mig virker det noget usmageligt, at i ligefrem med glæde har læst forslagene til vedtægtsændringer. I kunne da i det mindste have pakket den lidt pænt ind.

4 Likes

Jeg forstår ikke bemærkningerne om dels muligheden for en mere flad ledelsesstruktur, og dels om muligheden for at forpersonen ikke har større magt end andre hovedbestyrelsesmedlemmer?

Forslagene 11 og 13 ændrer da ikke på at vi har fuldstændig samme ledelsesstruktur som hidtidigt, de giver bare en mulighed for at forperson kan vælges på anden måde end på Landsmødet, men det ændrer da vel ikke på selve ledelsesstrukturen … Eller er der noget jeg overser?

Det samme med hensyn til forpersonens større eller mindre magt, den er vel stadigvæk den samme, uanset hvorledes forpersonen vælges, for ingen af forslagene, heller ikke forslag 12, har da noget at gøre med hvilken magt en forperson eventuelt har … Igen, er der noget jeg har overset?

Jeg har ikke taget stilling til forslagene endnu, men jeg kan se en mulig problematik i, at vi kan risikere at ende med en Hovedbestyrelse på kun 9 personer, nemlig de 8 der for nuværende sidder som valgte for storkredse samt medlemmet fra Alternativets Unge.
Det er sikkert ganske urealistisk, men ville kunne ske såfremt Forslag 11 bliver vedtaget, og ingen af de opstillede, hverken til forperson eller til HB, opnår tilslutning fra mere end 50% af de afgivne stemmer.
At det overhovedet er en mulighed, kan jeg godt se som problematisk.

1 Like

Jeg er lidt forvirret ang vedtægtsforslag 11. Skal også de delegerede fra Storkredsene gå igennem en tillidsaftemning på landsmødet?

Ikke således som jeg ser det, da de jo ikke er på valg til landsmødet.

er det nu fair, når man tænker på de fleste af dem kommer med højst 9 til12 stemmer bag sig.?

Når nu de ikke er på valg til landsmødet, så kan jeg ikke se hvorledes vi på landsmødet skulle kunne bestemmer at de også skal have tillid fra landsmødet for at stille op.

Som der står i Forslag 12, så bestemmer storkredsene jo selv hvorledes de, indenfor minimumsvedtægterne for storkredsene, opstiller og vælger deres medlemmer af HB.
Et landsmøde kunne jo vel godt beslutte, at valget af storkredsenes medlemmer af HB skulle foregå på den og den måde. Men et sådan forslag skulle jo så behandles og vedtages på et landsmøde, og da der ikke foreligger et sådan forslag til dette landsmøde, så er der jo ikke noget at beslutte omkring det.

hvis de vedtægtsforslag kommer igennem kan vi stå i det scenario
, af ingen af de to forpersoner bliver valgt og ved at benytte vedtægtsforslag 13 kan vi ende med en forperson valgt fra en storkreds hvor der var 12 medlemmer til opstillingsmøde ud af 3600 medlemmer på lansplan. Er det gennemtænkt?

1 Like

Om det er gennemtænkt skal jeg ikke kunne udtale mig om, det er HB der er forslagsstiller.
Jeg kommenterer alene ud fra det jeg kan læse.
Men vil da give dig helt ret, det kunne være resultatet hvis vi vedtager Forslag 11 og 13, og ingen af de 2 kandidater som forperson opnår landsmødets tillid.