Troels Chr. Jakobsen - Spørg mig om Alt :)

MIT HÅB OM ALTERNATIVT LEDERSKAB

Kære venner & parti-fæller

Det er godt for demokratiet, at der er noget at vælge imellem. Det er en af de vigtige grunde til, at jeg stiller mig til rådighed som kandidat til posten som politisk leder. Det er dog langtfra den eneste.

Aldrig før Alternativet kom til verden, følte jeg den mindste trang til at være aktiv i parti-politik. Jeg troede ikke på de traditionelle partier. Der er stadig ingen andre partier, jeg har lyst til at kæmpe for. Alternativet er mit parti – ligesom det forhåbentligt også er dit; hvor du vil være med til at tage ejerskab og ansvar for vores nye vej i dansk politik.

Alternativet er partiet, jeg længtes efter, da jeg som ung gik på Biologiefterskolen i Nordjylland, da jeg som naturfaglig gymnasieelev fra Langkær Gymnasium tog vandprøver i den forurenede Århus Bugt, og da jeg som ung nybagt far ønskede mig bæredygtige bleer og økologisk husholdning og ditto velfungerende, empatiske daginstitutioner og skoler uden lange ventelister. Især savnede jeg et parti, der ikke sad fast i blokpolitik og vanetænkning. Men det fandtes ikke dengang.

Siden stod mit liv i teatrets tjeneste, hvor jeg søgte at forstå konflikter mellem mennesker, og vores evige vaklen mellem komediens lys og tragediens fald. Da jeg i 2011 lavede en sort komedie om seks arbejdsløses vej gennem aktivering, blev jeg rystet over afstumpetheden i vores jobcentre, når virkelighedens arbejdsløse grædende fortalte os om deres ydmygende oplevelser. Da var der ingen vej tilbage for mig. Jeg kunne ikke længere nøjes med teater – jeg måtte blive politisk aktiv. Og heldigvis for mig opstod Alternativet kort efter – og jeg kom med som kaldet.

Vi var mange, der hørte og følte kaldet. Vi er desværre nu i en dødsens alvorlig krise. Partiets overlevelse handler ikke om meningsmålingerne – den handler om, at vi nu for alvor skal forpligte os på vores værdier. Walk the talk – sammen.

Vi har brug for at træde i karakter som parti og fællesskab – og blive det parti, vi alle håbede på. Vi skal fortsat være nytænkende i vores politik, men især skal vi være nytænkende for, hvordan man agerer som parti, og hvordan vi taler sammen med vælgerne.

For vores troværdighed har lidt et alvorligt knæk efter alle de dårlige københavner-historier og den slags tab vindes kun igen med et langt, sejt træk. Der er ingen mirakel-kur.

Skal vi have vælgernes tillid igen, kræver det et langsigtet perspektiv:

  1. At vi laver et klart skift i vores stil og tone. Mindre selvfedme, mere ydmyghed. Mindre kreativ klasse, mere folkelighed. Mindre feel-good snak, mere klar tale. Et parti ethvert fornuftigt menneske skal kunne se sig selv i.

  2. At vi holder op med at løbe efter mediernes dagsorden og meningsmålingernes spekulationer. Vi skal langt mindre angle efter mediernes opmærksomhed, og langt mere tale direkte sammen med vælgerne og bevægelserne – og handle sammen med dem, og på deres vegne. Får vi skabt et momentum den vej, så får vi før eller siden medierne til at løbe efter os.

  3. At vi aldrig, aldrig lyder som de andre partier i deres jagt på vælgernes gunst. Det bliver utroværdigt, og her begynder politiker-leden. Derfor skal vi også turde åbent og tydeligt at sige, når vi har dummet os, og sige de upopulære og ubekvemme politiske sandheder. Så vil selv borgere, der ikke er helt politisk enige med os kunne ende med at stemme på os – fordi vi er til at stole på.

  4. At vi forpligter os på at være bevægelsernes parti, og på at bruge pola’er for alvor – mindre til at medlemmerne skal lave politik, og mere til at medlemmerne inddrager bevægelserne og menige vælgere i politikudvikling. Det er en måde, hvor vi helt bogstaveligt kommer til at lede politisk udvikling i Danmark.

  5. At vi stille og roligt opbygger en ny fortælling om Alternativet, funderet i en gennemført praksis for en ny bæredygtig politisk kultur, hvorfra de grønne og de socialt bæredygtige løsninger kan udspringe. Det sker med ydmyghed og en klar vision og vilje – uden at ville beherske verden – og med tålmod og i tiltro til, at kunne gribe øjeblikket, når de mange dråber, strømme, bække og å’er kan løbe sammen i en kraftfuld, frembrusende flod.

Det kræver alt sammen især et mod til at turde tabe point på den korte bane – for at kunne vinde tilliden på den lange. Det har jeg erfaring med gennem hele mit liv siden jeg som 20-årig tog mit første større lederskab på mig.

Det kræver erfaring og forståelse af, hvordan man som leder sætter sine egen vilje og idéer i anden række, så andres idéer får en chance – og især bruger sin magt til at beskytte fællesskabets rummelighed og dermed demokratiet. Det har jeg arbejdet med professionelt i mit teaterliv, og Alternativet har gjort mig endnu skarpere på det.

Det kræver viljen og erfaringen til at bryde med den konventionelle tænkning, og arbejde hengivent og disciplineret, så nye erkendelser og muligheder kan opstå – for uden vedvarende nytænkning får vi ikke løst kriserne. Det er essensen af den arbejdsdisciplin, jeg har oparbejdet som teatermager og manus-konsulent.

Det handler om at have en både dyb og bred forståelse af de mange vidensfelter og den store kompleksitet, der er i spil i et samfunds udvikling – båret af en evne til at bringe dem sammen i et helhedsbillede – en meningsfuld samlet fortælling, vi kan leve i og kommunikere ud fra. Det har jeg hele mit liv arbejdet med at gøre som instruktør og manusforfatter.

Det handler om at hele sårene i partiet. Skabe rum for at vi kan være forskellige, have konflikter og skændes – uden at det bliver destruktivt. Forstå at der er forskelle på perspektiverne fra København, Haderslev, Viborg, Guldborgsund, Jammerbugten eller Middelfart – på perspektivet fra frivillige og folkevalgte – og at de alle har betydning, og ikke kan ignoreres. Det ved jeg især fordi, jeg som Å-frivillig har været rundt i hele landet.

Det ved jeg, at jeg som politisk leder kan byde ind med – og derfor stiller jeg mig til rådighed som ny politisk leder af Alternativet.

Jeg vil kæmpe for, at vi for alvor bliver partiet, der opbygger en politisk kultur, hvor magten forvaltes bæredygtigt – for ellers kan der hverken skabes bæredygtige grønne eller sociale løsninger.

Vil du give mig mulighed for at stille op, så kan du være stiller ved at klikke her.

13 Likes

Kære Troels Chr. Jacobsen!

Tak fordi du stiller dig til rådighed som kandidat.

Du skriver “Spørg mig om Alt :slightly_smiling_face:” Derfor spørger jeg om dine tanker på baggrund af indlæg fra Jens Ole Hald her på dialog, den 9. december. Indlægget drejer sig om innovation af værnepligten. - Vi har jo også to unge ordførere, N & N på områderne “uddannelse og undervisning”. Så jeg har (også af den grund )store forhåbninger til forandringer på dette politikområde.

Tak Troels, fordi du henvender dig her på dialog!

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler:

2 Likes

Kære Gunhild

Ja, det har jeg bestemt tanker om :slight_smile: Værnepligt er et emne, som er spændende og rejser en del gode spørgsmål til vores samfund.

Det kan samtidig være et emne, som kan tænde ret sort/hvide synspunkter og følelser hos vores med-borgere, og derfor kræver det en særlig omhu og hensyn, når vi skal debattere det - både her og i den bredere offentlighed.

Personligt kan jeg rigtig godt lide grundtanken om, at vi som borgere har fælles grund-forpligtelser overfor fællesskabet. Og det giver bestemt mening, at det militære forsvar af vores samfund er en sådan forpligtelse.

Og netop fordi, jeg har den holdning, synes jeg det er en skam, at det reelt i dag kun er en relativt lille del af en ungdomsårgang, som deltager i den forpligtelse overfor fællesskabet.

Da det af flere grunde ikke giver stor mening at alle i en ungdomsårgang skal have militær træning og uddannelse, kunne vi kigge på, hvordan en bredere ‘borgerpligt’ kunne fungere. Altså at hele ungdomsårgangen bruger et år på at deltage i grundlæggende vigtige samfundsfunktioner.

Spørgsmålet er så, hvad det funktioner faktisk er - og hvor det vil give samme niveau af mening og betydning at forpligte på deltagelse? Den militære tjeneste giver jo både adgang til en fortsat tjeneste i forsvaret, betyder at der er en reserve, der kan indkaldes ved angreb på Danmark. Hvilke andre former for civil tjeneste kunne have samme betydning?

Fordelen hvis man ved en reform tænker i en ‘borgerpligt’ fremfor en snæver værnepligt kan være, at vi flytter fokus fra et for eller imod militær tjeneste, som er et af de konfliktpunkter, der nemt får debatten til at blive fastlåst. Ved en bred Borgerpligt vil det så være op til den enkelte borger, at beslutte med sig selv i hvilken tjenestegren, de ser en meningsfuld forpligtelse – og at det altså dermed ikke er et flertalsdiktatur, der bestemmer på hvilken måde, en borger skal forpligte sig.

Det er mine umiddelbare tanker og spørgsmål omkring emnet. Tak for at spørge ind til det :slight_smile:
KH

Troels

3 Likes

Tak for svaret, jeg kan især godt forene mig med ideen om bred borgerpligt, som du skriver ovenfor. Og jeg mener også, at dit svar underbygger dit indlæg som kandidat…

1 Like

Du er svaret svaret på 2.0 generation ledelse i Å.
Jeg er helt på linje med alt hvad du skriver.

Jeg takker dig og godkender dig som kandidat til lederposten.

Skal jeg gøre mere end detteher?

1 Like

Hvis du har afgivet din stiller-stemme, er der ikke andet du skal.

Men det vil være godt, at vi alle mest muligt engagerer hinanden i debatten om valget til det politiske lederskab. Så snak med dine parti-fæller om det :slight_smile:

Hvordan giver jeg min stillerstemme

Hent Outlook til iOS

Gå ind på Alleos så er det let

“Uden vedvarende nytænkning får vi ikke løst kriserne.”. Det er så godt sagt, for vi lever i en turbulent tid, der kræver at vi konstant ser på om ikke tingene skal vendes på hovedet. Ideen om samfundspligt som udbygget værnepligt er et godt eksempel.
Vigtigt at fastholde at vi er en bevægelse, som ikke dør hvis ikke vi kommer ind i de parlamentariske forsamlinger. At vi har et stærkt fokus på at forandringerne bliver gennemført og ikke at vores navn står nedenunder.
Som indvandret jyde er det vigtigt for mig at min nye formand har det brede danske perspektiv og ikke sidder fast i københaverier.

3 Likes

Ja, nytænkning :sunflower: :fireworks:

Hvordan ser du på rævekager der foregår i partiet?

Rævekager? - Hvad drejer det her sig om?

Hvad er dit synspunkt på, den måde JF gik på? Er det ikke snart på tide, at vi tager låget af og ikke lægger skjul på, hvad der er foregået.

2 Likes

Hej Jeanette

Jeg har overfor HB udtrykt min kraftigste opfordring om, at de orienterer medlemmerne om, hvad der umiddelbart førte til Josephine Focks afgang, da manglen på information uhyre nemt medfører rygter og myte-dannelse.

Især fordi hun er valgt direkte af alle medlemmer, og vi nu skal vælge en ny politisk leder i utide, så har det ekstra meget betydning at medlemmerne ved, hvorfor hun ikke fortsatte det arbejde medlemmerne betroede hende ansvaret for.

Jeg har også opfordret andre, der har en mere fuldstændig viden end jeg til at fortælle om baggrunden for hendes afgang.

Mere kan jeg desværre ikke gøre for indeværende, så vidt jeg kan se.

4 Likes

Det vil være godt. Så håber jeg, bare det ikke bliver en sludder for en sladder, de kommer med til medlemmerne. Hvis vi ikke denne gang, får sat en effektiv stopper for den slags, vil det bare forsætte til der ikke mere er et alternativ

2 Likes

Tak Jeanette for din ihærdighed og dit mod!

1 Like

Kære Troels,

Hvad vil du gøre for, at vi har et fælles udgangspunkt og tilgang til Å’s værdier, og politik.

Min oplevelse af Å er, at der er lige så mange forskellige meninger og holdninger, som der er medlemmer. Og selvom vi naturligvis ikke alle kan være/blive enige med hinanden. Så mener jeg, at det er vigtigt, at vi alle går i den samme retning. - Det gælder også for de ordfører, som er meldt ud på det seneste.

Mvh. Iben

2 Likes

Kære Iben :slightly_smiling_face:

Jeg har brug for at spørge ind til det, du skriver…Hvad er det for en retning, du ønsker?

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler:

Kære Iben

Der er rigtig mange aspekter i det spørgsmål, du rejser her.

Hos de traditionelle partier, taler man om en parti-disciplin. Man kunne spørge, hvordan kan eller bør Alternativets parti-disciplin fungere?

Det og dit spørgsmål, har jeg ikke færdige svar på, men har nogle spørgsmål og vinkler, vi kunne tage hul på.

Vi skal blive mere bevidste om, hvad kerne-værdierne betyder især for de store linier, og den overordnede politiske kurs. Altså den kerne, alle i partiet arbejder ud fra og guides af. Her ser jeg tit, at folk bliver optaget af et konkret politisk problem, og i den umiddelbare optagethed griber til traditionelle normer og redskaber for at skaffe sig retfærdighed - og i den iver kan overse, at bruge vores værdier og alternative grundtanker. Faren er her, at vi kan forfalde til samme tankesæt og løsningsmodeller som de traditionelle partier. Så hvad er alternativet? Det handler især om systemiske løsninger, der kan transcendere og forene de klassiske politiske modsætninger - f.eks. det liberale, det konservative og det socialistiske.
Det er altså et fælles dannelsesprojekt for os - som jeg meget gerne vil være med til at prioritere - så vi alle bliver skarpere på det.

Det som jeg især gerne vil have alle med på i partiet, er at vores primære opgave er en ledelsesopgave - på den måde, at vi mere skal være dem, som faciliterer en politisk udvikling med et inkluderende lederskab, end være dem som søger bestemme præcis hvordan den politiske udvikling skal være. At vi på den måde tager det meget bogstaveligt, at vi ikke ved bedre end andre, men at vi kan hjælpe en proces, som fører os bort fra den fastlåste blokpolitik og vanetænkning. Og at alle fra politisk leder og rundt i hele kredsen af tillidsvalgte, folkevalgte og frivillige opøver den disciplin.

Og så skal der være nogle klare strategiske mål, som vi alle er med på - så alle frit kan arbejde i forhold til dem. Og det skal være mere præcist end bare ‘grøn omstilling’.

Jeg tror helt oppe på den store klinge at ‘den samme retning’ handler om den smukkere verden, vi i vores hjerter ved er mulig - bygget på en forståelse af, at det kræver, vi magter at komme igennem splittelserne og konkurrence-mind-settet som desværre præger os alle i konkurrencestaten - og som fører til den rovdrift som rammer både mennesker og natur.

2 Likes

Ok, Troels - hvad mener du kunne være svaret på de strategiske mål, …“som vi alle er med på…” - og hvem er alle, tænker du?

Kærlig hilsen
Gunfighter