Roadshow – Fælles spørgsmål til alle kandidater

Her kan du stille dit spørgsmål som går til alle kandidaterne på det fælles Digitale Roadshow d. 3. februar.

De 3 spørgsmål der opnår flest stemmer kl. 12.00 mandag d. 1. februar vil blive stillet alle kandidaterne. Program for Digitale Roadshows udsendes d. 23/01.

Stil et spørgsmål ved at svare på dette indlæg. Du skal være logget ind på Dialog igennem AlleOs for at systemet kan se, at du er medlem. Det gøres ved at trykke “Log Ind” og dernæst “Med Alternativet” inde på Dialog.

Stem på et spørgsmål , der allerede er foreslået, ved at ‘like’ det.

Det er naturligvis kun de kandidater der opnår 100 stillere der går videre til de Digitale Roadshows.
Såfremt spørgsmålet har mere karakter af et indlæg men alligevel får højt stemmetal, vil man blive kontaktet med henblik på at formulere et konkret spørgsmål.

2 Likes

Kære Kandidat - og mange tak for din deltagelse!

Hvad kan og vil du gøre anderledes som politisk leder sammenlignet med henholdsvis Uffe Elbæk og Josephine Fock.

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler:

5 Likes

Hvor placerer I jer i forhold til Josephine Fock og Theresa Scavenius? Samarbejde eller konfrontation? Vil I indgå forlig om selv små forbedringer, eller vil I hellere protestere imod at de andre partier er alt for uambitiøse? Hvis I vælger det første, hvordan vil I så række ud til alle de medlemmer, som stemte på Theresa sidste gang?

Mener I at Alternativet først og fremmest er et miljøparti, og skal satse 100 % på det som vi er bedst til? Eller er vi så meget andet, og skal undgå at fremtræde som et protestparti?

2 Likes

Har I nogle idéer til, hvordan vi kommer over spærregrænsen?

3 Likes

Hvilke ting skal gøres anderledes, så vælgerne får øje på Alternativet igen? Nævn gerne 5 ting.

9 Likes

Kære kandidater

Hvad er din holdning til delt ledelse? Ikke blot som “forperson og næstforperson” men reelt ledelse af to personer, der tegner partiet og som skal skabe fælles fodslag? En ting er holdning, en anden ting er hvordan du vurderer om det er en god ide for Å fra nu af?

Bedst hilsner, Anita Mac

3 Likes

Hvis du skrev de to spørgsmål i to forskellige indlæg, så kunne vi stemme på dem hver for sig. Som det er nu kan vi kun stemme på dem samlet.

Kære Kandidater.
Å har haft behov for indadskuende processer i et stykke tid, men for at opnå politisk betydning og mulighed for at opnå valg (over spærregrænsen) er der behov for langt mere udadrettede aktiviteter. Hvordan vil du arbejde gift det udadrettede? Og hvilke særlige mærkesager mener du at Å skal “satse på” i den kommende tid?
Bh Anita Mac

4 Likes

JA, det er en god ide, tak for det, Carl.

Hvilken rolle mener du den politiske leder bør have ift. at sikre vedvarende sammenhæng i bevægelsen og partiet på tværs landsdele?
Opfølgende: Har du bud på konkrete tiltag der kan sikre, at flere medlemmer kan følge med i det store arbejde der udføres rundt om i landet og dermed bedre kunne hjælpe til.?
Opfølgende: Hvordan sikrer vi, at Alternativet bliver godt repræsenteret i alle dele af Danmark?

5 Likes

Hvad vil du/Alternativet gøre for at dette få imponerende tilslutning i Danmark

1 Like

Er der én af vores tre bundlinjer, som betyder særligt meget for dig, og som du fokuserer mest på, og hvis ja, hvilken er det?

4 Likes

Kultur defineres som “den levevis og forestillingsverden der kendetegner en bestemt befolkningsgruppe i en bestemt periode, dvs. alle de materielle og ikkematerielle resultater af menneskelig aktivitet der føres videre fra generation til generation” (https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=kultur). Hvilken plads og rolle mener du at kultur og kulturliv har og skal spille for Alternativet som parti og bevægelse set i forhold til vores tre bundlinjer?

3 Likes

Hvordan vil du undgå at Alternativet bliver et parti for hele landet og ikke et Københavnerparti?

1 Like

Kære jeadahl! Jeg har et bud på det (som samtidig kunne være et spørgsmål til kandidaterne):

Retoriske evner, karisma, troværdighed, autencitet, formidlingsevne, gennemslagskraft, nerve, charme, ynde - eller kald det bare X Factor :heart_eyes:. Vi ved allesammen, hvem vi gider at lytte til, og hvem vi falder i søvn til. Vi har politikken, - men den skal ud over rampen, hvis vi ikke skal lide en stille død. For guds skyld ikke mere øh-bøh eller vi ta’r lige en kop kaffe sammen :wink:

Kære kandidat! Mener du selv, at du er i stand til at levere “budskabet”, så det i overført betydning når ned til sidste række? Du må gerne uddybe lidt omkring dine tanker, praksis og evner herfor :sunglasses:
TAK! og bedste hilsner - et “hvilende” medlem - Nina Jensen

Kære kandidat. Hvordan kan du som Politisk Leder - i relation til Hovedbestyrelsen og de lokale foreninger - bidrage til succes for Alternativet ved KV21?

2 Likes

Doughnut økonomi er den nødvendige økonomiske tankegang.
a) hvor alles menneskeretlige behov opfyldes - inden for rammerne af vores planets ressourcer.
b) hvor økonomien bliver dynamisk og recirkulerende.
c) hvor lighed skaber bedre sociale strukturer.
d) hvor betingelserne for den grønne omstilling øges.

Er der overvejende fordele ved at anvende begrebet Doughnut økonomi i stedet for
De tre bundlinjer ?

2 Likes

Hvordan kan uligheden i samfundet - realistisk - mindskes ved øget ejerskab til den enkelte borger?
(en vigtig del i Doughnut økonomien.)

Corona og alle dets restriktioner har afsløret en kløft blandt partiets medlemmer, hvor nogle på den ene side som udgangspunkt stoler på myndighederne og ikke mindst accepterer fakta som det der er videnskabeligt peer-reviewed, mens andre udviser en dyb mistro til myndighederne, og fremstiller deres egne “alternative” fakta.

Hvordan vil du som politisk leder samle begge parter, velvidende at Alternativet pr definition er faktabaseret?

(Det kan sikkert formuleres lidt mere neutralt)

6 Likes