Jan Kristoffersen. Kandidat til politisk leder

Hermed en lille præsentation i forbindelse med mit kandidatur. Den er magen til den, som kan findes på AlleOs.

Jeg har været medlem af Alternativet siden før vi fik et IT-system, samlet vælgererklæringer, lavet politiske laboratorier om skat og hjemløse, siddet i vedtægtsudvalg og storkredsbestyrelse og Politisk Forum, og været folketingskandidat og kandidat til Europaparlamentet i 2019. Jeg sidder også i Skatterådet, udpeget af Alternativet og formelt valgt af Folketinget i 2017.

Jeg mener derfor, jeg har den fornødne stabilitet, ballast og erfaring med Alternativet til at kunne være en politisk leder, der sætter en stabil og vedholdende politisk kurs i samarbejde med Politisk Forum, hovedbestyrelse, MF’ er, politiske ordførere, sekretariat og ÅU, så medlemmer og vælgere igen oplever os som troværdige.

Jeg har været i tvivl om denne opstilling indtil sidste frist, da vi allerede har to gode kandidater med hver sine spidskompetencer. Jeg vælger dog at stille op, da jeg mener, jeg kan tilbyde nogle kompetencer og ressourcer som ikke er i spil endnu. Derudover håber jeg, at det medlemsvalg af politisk leder som startede flot i februar 2019, men desværre kuldsejlede efterfølgende, nu får lov til at fortsætte og udfolde sig succesrigt. Det vil jeg i hvert fald gerne bidrage til.

Jeg har mange års erfaring med at overskue ny lovgivning og sætte den ind i en større sammenhæng, og jeg har en privilegeret mulighed for at dedikere hele min tid til et hverv som politisk leder for Alternativet i hele landet.

Jeg vil prioritere størstedelen af min planlagte tid på, at genbesøge gamle og opdyrke nye relationer til Alternativet, primært udenfor Christiansborg, så Alternativet får flere partnere. Derefter vil kontakt til lokalforeninger og de kandidater som skal på valg i 2021 have meget høj prioritet.

På Alternativets indre linjer vil nøgleordet være vedholdenhed. På de ydre linjer vil nøgleordene være en grøn og demokratisk fremtid.

Jeg har svaret på hovedbestyrelsens spørgsmål til stillingsopslaget som politisk leder enkeltvis nedenfor.

Sp. 1. Hvordan styrker og videreudvikler vi Alternativet som samfundsforandrende bevægelse?

Vi skal være konsistente, tålmodige og vedholdende, og række ud efter alle de nøglepersoner, bevægelser og organisationer der vil det samme som os. Det vil give flere nysgerrige, flere aktive, flere medlemmer og en større stemme. En større stemme giver flere nysgerrige, flere aktive, flere medlemmer og en endnu større stemme. Vi skal ind i den gode spiral igen.

Det skal gøres spændende, relevant og håbefuldt at engagere sig i Alternativet, så vi skal markere, at der er plads til og brug for nye kræfter. Vi skal stoppe med at tænke nostalgisk tilbage på valget i 2015, og nøjes med at huske det som en god start, og være helt på det rene med, at det kun var begyndelsen på starten. Det er en lang rejse mod en grønnere og mere demokratisk fremtid, og den kræver tålmodighed, vedholdenhed og ydmyghed.

Sp. 2. Hvad bør, efter din mening, være de vigtigste politiske prioriteter for Alternativet, og hvordan vil du som leder sikre at dette bliver til virkelighed?

De vigtigste politiske prioriteter bør være at sikre, at vi producerer vores værdier indenfor det kloden kan bære, og vi fordeler vores værdier, så vi allesammen har mulighed for at udfolde vores individuelle potentiale. Helt kort handler det om kloden vi bor på, og de systemer vi lever med. Klimakrisen og demokratikrisen, som er to sider af samme mønt.

Som leder vil jeg gentage de to overskrifter, klima og demokrati, igen og igen. Tålmodigt og vedholdende.

Sp. 3. Vi har en veludviklet og omfattende politik, men hvilken del af den optager dig særligt?

EU’s handelsaftaler, og at vi bruger dem til omstille verden fra free trade til fair trade.

Jeg mener helt grundlæggende, at politik drejer sig om to ting. Hvordan vi producerer værdier, og hvordan vi fordeler værdier.

Vor tids store udfordring er, at finde ud af hvordan vi producerer værdier uden at brænde kloden af, og fordele de værdier, så vi ikke brænder hinanden af.

Vi kan regulere produktionen af værdier ved at regulere det globale marked, så vi producerer værdier indenfor den ramme som kloden sætter. Vi kan fordele værdier ved at beskatte formueafkast, ressourcer og transaktioner i stedet for almindelig indkomst, så forskellen mellem dem der har, og dem der ikke har, bliver meget mindre.

Det er altså to slags aftaler der kommer i spil her, og som skal fornys og udbygges, hvis vi ønsker en fredelig, grøn og demokratisk fremtid. Internationale handelsaftaler og internationale skatteaftaler.

Det kræver stærke internationale institutioner, hvis vi skal nå i mål med en omstilling der både tilgodeser konkrete lokale hensyn, og abstrakte langsigtede globale mål. Det er noget, jeg meget gerne vil bidrage til.

Nationalt handler det blandt andet om, at få vedtaget en generel CO2-afgift der betales tilbage til borgerne igen, og få revideret offentlighedsloven, så journalister og folketing har en reel mulighed for at holde øje med den siddende regering og centraladministration. Derudover ændringer af budgetloven, så kommuner får den økonomiske frihed til at sætte borger og retssikkerhed i højsædet, og udbudslovgivningen, så der skabes endnu større grøn efterspørgsel fra det offentlige.

Sp. 4. Hvordan forestiller du dig, at Alternativet bør udspille og styrke sin rolle parlamentarisk og politisk på alle niveauer frem mod de næste valg?

Svaret på første spørgsmål er også en stor del af svaret her. Vi skal have ekstra skarp kant på den grønne og demokratiske dagsorden på nationalt plan, hvor vi kan og skal markere os som vagthund i forhold til Enhedslisten, SF og Radikale Venstre. Ikke kompromisløst, men skarpt. På regionalt og kommunalt plan kan og skal der være plads til kandidater og lokalforeningers politiske mærkesager.

  1. Hvilken slags politisk leder vil du være for Alternativet?

Jeg vil forsøge, at være en leder der sætter et langsigtet mål og som vil navigere den politiske kurs i de sager som er dagsaktuelle i samarbejde med Torsten Gejl, Politisk Forum, hovedbestyrelse, politiske ordførere, sekretariat og Alternativets Unge.

Jeg kommer ikke til at gå i politiske detaljer på særlig mange områder, men jeg vil forsøge at sikre, at vi opleves som et seriøst parti der for alvor gør op med politisk tænkning i rød og blå farve - både for medlemmer og vælgere.

Jeg vil som nævnt indledningsvist prioritere størstedelen af min planlagte tid på, at genbesøge gamle og opdyrke nye relationer til Alternativet, primært udenfor Christiansborg, så Alternativet får flere legekammerater. Derefter vil kontakt til lokalforeninger og de kandidater som skal på valg i 2021 have meget høj prioritet.

Hvis du har lyst til at være stiller, kan du gøre det på linket nedenfor - du skal dog være logget ind, og som minimum have været medlem 90 dage før valgdagen.

Du er også meget velkommen til at stille spørgsmål nedenfor.

Bedste og grønne hilsner

Jan Kristoffersen

9 Likes

Jeg vil hermed være stiller på Jan Kristoffersens kandidatur til Alternativets politiske lederpost. Bedste hilsner Else Alliverti Kronman - medlems nr. 18948.

Supertak, Else.

Kan jeg lokke dig til at logge ind på Alle Os?

Under overskriften digital afstemning trykker du på det felt der hedder afgiv din stemme. Herefter kommer du så ind på et felt, hvor du kan trykke på mit navn, og derefter afgive din stillererklæring ved at sætte et kryds.

Bh :slight_smile:

1 Like