Invitation til debat om forslag 1 til 10

Kære alle
Jeg er optaget af hvordan vi får Alternativets organisation formet/ændret/forandret, så det bliver nemmere som medlem, at deltage i den type arbejde man bedst kan se sig selv i.

Jeg har talt med andre om, at vi skal have en bedre måde at mødes på, at dele interessefællesskaber på mv.

Der er i år en gruppe der virkelig har arbejdet med dette, ud fra en bestemt teori og metode.

Jeg var med til præsentationen i Odense i sidste uge og kan se både fordele og ulemper ved metoden.

Den er som jeg ser det god til nogle ting, mens dem til andre ting kræver en meget moden organisation, for at kunne fungere som intentionen er. Selv med det gode arbejde og med de præsentationer der har været af modellen de seneste uger, står jeg nok der, hvor jeg gerne ser en modning forud for en beslutning.

Der udestår som jeg læser forslagene også en god uddybende samtale om, hvornår metoden kan bruges til at afholde møder og ideudvikling mv. og hvornår den ikke kan.

Jeg synes fx at brainstormdelen om hvilke kompetencer fx en politisk kandidat skal have er en god ide. Dermed har en storkreds et fælles billede af, hvordan kandidater til fx kv valg skal klædes på og hvilke kompetencer de skal have forud for at de godkendes til opstilling.

Selve delen med at vi skal igennem mange afklaringsrunder, kan jeg se fordele i, i nogle sammenhænge, mens det bliver for teoretisk for mig i andre sammenhænge.
Det kræver træning og læring at blive god til det.
Omvendt kan alle komme til orde i en systematisk mødeledelse. Hvilket klart er en fordel.

Skabelonerne til møderne er også rigtig gode og kan bruges isoleret set, til andre typer møder. Fordi de sikre at det er nemt at se hvad man skal, ligesom det er tydeligt hvornår man drøfter, beslutter eller informere.

Så jeg står nok der, hvor jeg ville tage elementer fra forslagene 2-10 og indarbejde dem i en lidt løsere form og dermed bruge forslag 1 til at afprøve delelementer af forslagene, sammen med andre mødeelementer.

Jeg tror ikke vi lige nu er en moden nok organisation til at gå fuld skala på metoden, Mens jeg tror at den med fordel kan afprøves til ide og politikudvikling lokalt, med få deltagere,

Til bestyrelsesmøder uanset typen af bestyrelse, der tror jeg vi skal bruge en anden type mødeskabelon. Men vi skal bruge en, så det er tydeligt, hvad emnet er, hvem der har sat det på, hvad der besluttes og hvem der har fået en opgave. Hertil også at der er tydelig mødeledelse.

Så jeg står nok forsigtig på at stemme for forslag 1 og tage alle ideer fra forslag 2-10 med ind i det arbejde.

Hvad tænker du om forslagene og hvordan de kan bruge til gavn og glæde for det lokale arbejde, aktivisme og politiske kandidater mv?

Vh
Tine

5 Likes

Jeg forstår dig og dine kommentarer, Tine.
Jeg sidder selv med en lignende holdning. Mange gode delelementer, der kan bruges i mange situationer.
Jeg er også lidt nervøs ved, om vi er klar til den. Er vores organisation stærk / moden nok til at gå All In, eller skal der justeres lidt, så vi kan afprøve det skridtvis.?

2 Likes

Kære Susanne og Tine,

Hvis I nu slipper at se forslagene som en samlet pakke, som de medlemmer af Hovedbestyrelsen som har udarbejdet forslag 1 tilsyneladende har og italesætter dem som, men forholder jer til hver enkelt af forslagene, hver for sig, hvilke af forslagene tænker I så, at vi er modne nok til og vil vi kunne få gavn af at sige ja til nu?

Kærlig hilsen
Pippilotta

Hvis vi ser på forslag 6
Som vi talte om i onsdags er brainstorming ifht til hvad en kandidatgruppe skal udfylde rigtig godt.
Nomineringen af kandidater, kan også noget.

Mens den samtykke baserede valgproces er sårbar. Og dette ikke fordi det er Alternativet, men fordi det handler om menneskers følelser. Ideelt set kan man godt ønske åbenhed på fuld skala, men reelt set kan de færreste personer holde til det. Og en facilitator kan lave det til en ganske forfærdelig oplevelse. Her er jeg stadig på tillidsvalgte og/eller stillerprocessen.

Så er runderne lige i overkanten. Det samtykkebaserede kan blive for tænkt og stift.
Så det halve forslag af forslag 6 er fint, den anden halvdel kræver noget ganske andet af sin organisation. Jeg har aldrig mødt en, der ville være moden til det.

1 Like

Så i de fleste forslag er der elementer jeg synes er væsentlige, men der er samtidig ting som jeg gerne ser på anden vis eller som jeg ikke tror skal være der.

1 Like

Hvad tænker du om forslag 5? Det handler blot om ekstern mødefacilitering på HB møderne. Samtykkeprocessen er ikke en del af forslaget, selvom vi anbefaler den.

1 Like

Hej Kåre

For mig at se hører den beslutning til når HB laver sin forretningsorden og beslutter hvordan møder skal afvikles, herunder om der er fast mødeleder, om mødeleder går på skift eller om mødeleder skal være ekstern.

Det mener jeg ikke er en landsmøde beslutning.

3 Likes

Det kan jeg sagtens følge dig i.
Måske jeg hellere bare skal give slip på ambitionen om at ændre noget udefra, og nøjes med at tage vare på de ting jeg har tid til at gøre noget ved gennem mit eget arbejde.

Hej Kåre
Jeg mener faktisk at jeres arbejde er meget inspirerende og at det skal inddrages i arbejdet med at udvikle organisationen.
Der er samtidig et andet arbejde omkring organisationen der også er lavet. Jeg tænker derfor det er vigtigt, at inddrage begge dele og tage udgangspunktet der.

Jeg ser ikke at det ene udelukker det andet.

3 Likes