Indkaldelse til Årsmøde i Storkreds København Alternativet

årsmøde
medlemsmøde

(København) #1

Kære medlem i Storkreds København Alternativet

Bestyrelsen for Storkreds København indkalder hermed til ordinært årsmøde. Mødet finder sted 22/9 i tidsrummet 13-17 i København. Adresse for mødestedet udsendes senest d. 15/9.

Dagsorden for årsmødet er som minimum:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referenter
  3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum og Dialogrådet
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest d. 25/8 og være stillet af en gruppe på minimum 3 medlemmer af Storkredsen. Sendes til bestyrelsen på storkreds.kbh@alternativet.dk.

Medlemmer, der ønsker at stille op til storkredsens bestyrelse, skal indsende opstillingsgrundlag senest d. 8/9. Dette skal fylde ½-1 side og sendes til storkreds.kbh@alternativet.dk. Har du spørgsmål vedrørende hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen er du altid velkommen til at kontakte os og/eller møde op til vores bestyrelsesmøde 21/8 kl. 18 i Åbenrå 33 i lokalet Empati. Her fortæller vi gerne om vores arbejde til interesserede.

Endelig dagsorden og samlet mødemateriale udsendes senest d. 15/8.

VH Bestyrelsen for Storkreds København Alternativet