Hvad er din holdning til delt lederskab?

Kære kandidater til posten som politisk leder i Alternativet,

Som I ved, så er vi flere, der ønsker, at Alternativet gennemfører en bredt forankret og struktureret intern diskussion af, hvordan partiets fremtidige politiske ledelse bør organiseres. Diskussionen bør efter min mening sættes i gang, så snart at vi er ovre på den anden side af det forestående valg til politisk leder. Vores hovedbestyrelse har lagt op til noget lignende i deres udmelding vedr. processen frem mod ledervalget.

For jer som kandidater er det selvsagt en uklar situation at befinde sig i, ikke at vide om rammerne om den post, I skal udfylde som valgt politisk leder, er de nuværende eller om de måske ender med at se helt anderledes ud. For resten af partiet er det også lidt af en øvelse, som indebærer en risiko for, at medlemmerne træffer deres valg ud fra mange forskellige scenarier og forestillinger. De nuværende vedtægter siger ikke ret meget om, hvilke opgaver og rettigheder og hvilket ansvar, der ligger i rollen som politisk leder. Og man kan heller ikke påstå, at de hidtidige erfaringer med udfyldelse af posten som politisk leder har efterladt en klar og velafprøvet struktur, som det bare er at arbejde videre ud fra. (Heller ikke selvom Josephine faktisk fik introduceret en del gode tiltag som erstatning for den uformelle, personbaserede og uigennemsigtige ledelseskultur som var før hende.)

Som en lille håndsrækning til os alle vil jeg derfor bede jer om at svare på disse to spørgsmål:

  1. Hvad er din egen holdning til delt lederskab i Alternativet? Jeg er interesseret i at høre om dine overvejelser både i forhold til et ligestillet politisk leder-PAR og i forhold til andre måder, som den (løbende / daglige) politiske ledelse kan organiseres på (fx som par med på forhånd afklaret opgavefordeling eller som ledelsesteam med mere end to ledere.)

  2. Hvad tænker du om den diskussion og afklaringsproces vedr. partiets ledelsesstruktur, som mange af os ønsker, skal finde sted fra februar og frem til landsmødet i maj? Synes du, der er behov for den? Hvis ja, hvordan organiserer vi den bedst? Og har du et bud på, hvilke temaer som processen bør omfatte?

Jeg er klar over, at dette opslag pålægger jer endnu et punkt på den lange opgaveliste, som I har som kandidater. Men det er tænkt i allerbedste mening, fordi jeg tror, at vi vil få en bedre proces frem til ledervalget den 7. februar OG efter, hvis temaet om partiets fremtidige ledelsesstruktur allerede nu bliver en del af den samtale, som I skal have med medlemmerne.

5 Likes

Tak for spørgsmålene @Kim_Hjerrild

Først et klart forbehold netop fordi jeg er kandidat til posten som politisk leder. Min mening her betyder ikke mere end alle andre medlemmers. Det er medlemmernes og organisationens opgave at sætte rammerne for den/de politiske leder(e)s virke.

Uanset forstår jeg selvfølgelig godt, hvorfor mine synspunkter på spørgsmålene kan betyde noget i denne situation, vi står i.

Spørgsmål 1
Personligt har jeg rigtig gode erfaringer med delt ledelse. Flere gange i mit arbejdsliv har jeg delt top-posten med en anden person - og hver eneste gang har det været en fornøjelse. Bedre end at have posten alene. Forudsætningen for at det er en fornøjelse er selvfølgelig at begge personer evner den form for samarbejde. Så hvis vi formelt skal indføre en deling af top-posten, så er mit spørgsmål, hvordan vi tilrettelægger udvælgelsen af de to ledere, så sandsynligheden for at de kan samarbejde øges?
Det forekommer mig, at det vil være at foretrække, hvis rollefordelingen i makkerpar-ledelse ikke er formelt fastlagt, da man så har fleksibiliteten til at indrette rollefordelingen på baggrund af de to personers kompetencer og samspils-muligheder. Hvis det ikke skal blive for uformelt, så kan det formelt aftales med hovedbestyrelsen son en makkerskabs-aftale ved tiltrædelse.
Omkring ledelsesteam er jeg langtfra afklaret. Min formodning er, at de fleste større organisationer reelt har en slags ledelsesteams. I Folketingets partier med næstforpersoner, gruppeforperson etc. Der er også sekretariatsleder, pressechef og den slags leder-roller i partiet. Så, altså, selvfølgelig er ledelsesteams et væsentligt redskab i større organisationer. Derfor er jeg nysgerrig på, at høre bud på hvordan Alternativet fortsat kan udvikle holdspillet på ledelsesniveau. Min tilgang handler nok om, at vi skal være skarpe på ikke at binde os til strukturer, der i virkeligheden kræver en vedvarende organisk tilpasning til virkelighedens foranderlighed.

Spørgsmål 2
Mit værdimæssige og ideale svar er, at et bæredygtigt parti ikke bør have én person i toppen. Fordi forestillingen om at én person er den vigtigste hører til tankesættet om at kunne beherske og herske over verden - og det er ikke bæredygtigt. Derfor er der et behov - og det har der været længe.
Samtidigt må vi ydmygt iagttage vores kulturs sædelighed (altså kulturelle, moralske og etiske vaner), og forstå at man ikke på én gang kan bryde med den. Derfor forekommer det mig, at det skridt vi med ansvarlighed, mod og tålmod kan tage nu, er at påbegynde transformationen til at ‘top-posten’ deles af to personer.
Mit fokus i den proces vil være pragmatisk funderet. Så uanset hvad partiets medlemmer når frem til, så vil jeg, hvis jeg bliver politisk leder, se det som mit klare ansvar at få det til at fungere. Hvilke temaer, der bør omfattes vil jeg helst ikke sige noget om nu. Jeg vil gerne lade medlemmer og Hovedbestyrelse kridte banen op.

Jeg ved, at jeg ikke helt til fulde har svaret dig. Det er også fordi, det er et emne, der er vigtigt for mig, og som jeg arbejder på at melde noget lidt mere kvalificeret og væsentligt ud om på et senere tidspunkt.

KH

Troels

4 Likes

Kære Kim

Tak for gode og relevante spørgsmål. Ingen tvivl om Å står lidt i et ledelses vacuum, ovenpå de to afgåede ledere.
For første gang skal det politiske projekt “bære” en leder og ikke omvendt, hvilke er noget af det der motiverer mig som kandidat. Og for første gang åbnes op for en reel medlemsdiskussion om hvad politisk ledelse betyder i Å, hvilke både er meget spændende og helt nødvendig. Lige som vi bør gentænke hele vores organisation, så vi bliver langt mere selvkørende rundt i landet, dog med tættere dialog. samt større samarbejdende fællesskaber med nationale og internationale forskere og aktivister. Jeg stiller op som kandidat til politisk leder, fordi jeg tror på jag kan bidrage positivt til den rolle. Det er helt afgørende at vi får en god proces frem mod maj til at diskutere og blive klar på den fremtidige ledelse af Å, hvis det viser sig at medlemmerne ønsker delt lederskab eller en anden form, så er det det vi gør, det er jeg helt indstillet på. :slight_smile: KH Franciska

3 Likes

Hej Franciska
Jeg har været med i alternativet fra begyndelsen, men har kun været rigtig aktiv de seneste par år.
Efter at have læst dit svar omkring delt ledelse, er der en ting jeg bliver nødt til at spørge om…
Da jeg startede min aktive periode får et par år siden, oplevede jeg en fragmenteret organisation, hvor små grupper arbejde uafhængigt af hinanden.
Du skriver i dit svar at vi skal gentænke organisationen så vi bliver kan blive langt mere selvkørende rundt omkring i landet.
Selvkørende er for mig lidt et farligt ord - Hvordan sikres sammenhængskraften er mit spørgsmål til dig!

Halløj, halløj!

Delt lederskab - hvad om vi tænkte: Vi tager ansvar, når vi kan mærke at andre ikke gør det i tilstrækkelig grad! Det kræver et benhårdt værdisæt og politiske, stålsatte mål, som vi er enige om, sat på forårsmødet maj 2021 - og denne gange bliver det fysisk - ellers ikke - en venlig påmindelse :sparkler:

Ledelsen hidtil har været iværksætterne der skabte Alternativet, og det er gjort rigtig godt da medlemmer såvel som alle de valgte i hidtige organisation, til enhver tid, har været enige om partiprogrammet, dogmerne, værdiordene osv.

I mangfoldighedens tjeneste er alle vi medlemmer unikke med unikke talenter og interesseområder.

For at få alle disse talenter i spil til en samlet optimal helhed, hvor Folketingsmedlemmer gør sit arbejde, Kommunevalget sit og NGO sammenslutninger høster hjælp og viden indenfor eget NGO regi o.lign.
Det kræver en nytænkning til at sikre bedst scenarie og udnyttelse samt brug af hele talentmassen, der befinder sig ude i “AlleOs”

Land og by kommer under et i respekt for at infrastruktur, miljø, udviklingen til mere grønt osv, er med forskellige behov, men talentmassen er den samme.

Jeg tænker at vi er på rette vej med velfungerende valg og møder på tværs af landet, via nettet, med ordførerskaber delt ud til de folkevalgte, og Torsten der har lykkedes med sin enegang på Borgen så flot som han har, hvilket han jo ikke har gjort alene men meldt ud at han havde brug for opbakning fra AlleOs.

Hvor står vi som samfund lige nu:
Metoo vil komme til at gøre op med hidtige magtstrukturer og skabe nye magt og ledelsesstrukturer.
Virksomheder, Offentlige som Private, der altid er foran i sin udvikling og nytænkning i forhold til politikerne, er allerede klar over at nyt skal der til ved genoplukning af samfundet og videre frem. Vi kommer til at erfare, at mange ændringer og nye tiltag er/vil være kommet til for at blive.

Alternativet tjenes derfor bedst ved, til enhver tid, at være fremme med rette markedsføring, rette forslag og krav, på rette tid og sted, Matchende til dem vi er.

At være et parti i integritet er et robust parti, som signalerer tillid ud til borgerne, der så ønsker at være med.

Det er vel også en slags bevægelse? Og det er vel det vi er og vil?

Det kan være jeg ikke forstår begrebet delt ledelse som tilsigtet, men jeg har altså svært ved at se det som løsningen.

1 Like

Hej Lars
Tak for din besked. Jeg forstår din bekymring ang ordet selvkørende, jeg prøver også at dække det ind med tættere dialog. Jeg er enig i din analyse af at organisationen har været alt for fragmenteret, og lang afstand mellem de forskellige led. samtidig oplever jeg at vi har brugt mange ressourcer på den klassiske struktur med valg af bestyrelser, vedtægter og kasserer osv som måske kan bruges bedre lokalt, ex hverdagsaktivisme og andre meningsfulde fællesskaber. Efter Josephines afgang har HB afholdt nogle samtale møde med dels de folkevalgte og storkredse. Det har været virkelig godt og tydeligt manglet før. Det skal vi fortsætte med. Så det jeg umiddelbart mente med min formulering, er tættere dialog mellem de forskellige led i organisationen, større samhørighed, men også en ny struktur hvor vi er mere frie ude lokalt til at lave aktivisme.
Håber det gav lidt mere afklaring :slight_smile: BH Franciska

1 Like

Hej Franciska

Tak for dit svar.
Det gav god afklaring.

I håb om en “Alternativ” fremtid

Kære Kim - Godt nytår … og håber vi alle kom godt ind i det? :slight_smile:

Spørgsmålet om lederskabstype blev særligt relevant efter de gnidninger, der åbenlyst kom frem ved sidste interne valg. Omend Uffe Elbæk havde en vision om gennemsigtighed og et bredt medlemsmandat, oplevede jeg det som en destruktiv periode med skjulte motiver om personlige fløjfavoritter.

  1. Min holdning til delt lederskab i Alternativet: Såfremt vores kommende proces ender ud med et delt lederskab, vil det sikkert kunne danne et godt grundlag for mere transparens og motiv-inklusion (man kan læse mere om Motiv-inklusion i mit kandidaturmateriale under ‘Å-ordbøger’). Er man to eller flere personer, vil ens handlinger også blive vendt en ekstra gang af modpartene i lederskabet. Det vil eventuelt blive mere omstændigt, men vores parti fortjener; at tingene bliver gjort grundigt - særligt nu, hvor flere ting er op ad bakke.

  2. Mine tanker om diskussion og afklaringsproces vedr. partiets ledelsesstruktur: Her vil jeg tage et godt dybt spadestik i filosofiens Verden og understrege, at ledere altid bliver valgt med et folkevalgt mandat. Min personlige filosofi har bestemt et forbillede om, ikke at søge eller klæbe sig til ensidig indflydelse, og taburetklæben for magtens skyld. Derfor skal jeg være den første til at understøtte, de flade heirarkier som danner grundlag for inddragende debatter om ledelsesstrukturer. Vi skal dog også sikre et solidt demokratisk resultat, der kan bruges i et par år (der kan stå i vedtægterne hen over to landsmøder). Et resultat, der kan danne et stabilt output, som både kan bruges internt og eksternt - pt er vi afhængige af god, og realitetsfunderet, presse for at komme ovenpå igen nationalt set.

//kh Thomas

1 Like

Hej Kim,

Gode og svære spørgsmål.

Ad 1.
Jeg er skeptisk, men ikke afvisende. Jeg har prøvet delt lederskab som selvstændig, hvor vi var tre mennesker der var ejere. Det gik godt, fordi der var ret klare afgrænsninger mellem de forskellige roller og kompetencer.

Et politisk parti er bare noget andet end en virksomhed, og i forhold til at tegne et politisk parti er det bare så vigtigt, at samarbejdet mellem de to fungerer, og det er sådan set der min største bekymring er. Jeg tror det skal være to mennesker der kender hinanden rigtig godt.

Jeg er sådan set rigtig glad for ordførerskaberne og også ideen om, at have en politisk leder udenfor Christiansborg. På sigt tror jeg det ville være godt, hvis ordførere i folketinget altid havde en makker udenfor tinget. Det ville sikre en puls og kontakt til livet udenfor borgen, samtidig med at kompetencer på et område spredes på minimum to hoveder. Måske kunne man starte med at prøve makkerskaber af her, og så kunne det vokse frem?

Jeg tænker nemlig, at kontakten til livet udenfor er vigtigere end om, vi har en, to eller tre ledere … og som lille biting syntes jeg, at vi skal finde på et andet ord end politisk leder. Der er lidt for meget industrialder og Nordkorea over det ord. Hvorfor ikke bare politisk talsperson?

Ad 2.
Ja - jeg syntes der er behov for snakken, og jeg tror, debatten skal organiseres så kernespørgsmålet er;

Hvad nu, hvis vores vedtægter og struktur var slettet, vi ikke skulle tænke i eksisterende regler og rammer og havde uanede ressourcer. Hvordan ville vi så organisere os?

Jeg tror ikke, vi skal starte en debat, der fokuserer for meget på antallet af ledere, graden af repræsentation osv til at starte med, men prøve en brainstorm, hvor det handler om, hvad vi ønsker organisationen som struktur skal kunne.

Jeg tænker, at der skal være temaer som:

Formål med organisationen.
Medlemmer og vælgeres brugerrejse i organisationen.
Løsning af opgaver i organisationen.
Hvordan opdager vi fejl i organisationen og laver dem hurtigt om.

Jeg tænker der kan startes små zoom-workshops der skal komme med færdige oplæg til forslag på forskellige emner som et årsmøde kan tage stilling til.

Det var lidt tanker fra mig.

Bedste hilsner,

2 Likes