Forslag til Landsmødet - Opstilling Kandidater i HB


(Tina Brixen) #1

Forslaget blev skrevet så sendt at jeg ikke nåede at dele det før det blev indsendt, men jeg vil genre have en snak om fordele og ulemper, og hvordan vi sikre kvalificerede HB kandidater.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

I lyste af de seneste års valg til Hovedbestyrelse og udvidelsen af Hovedbestyrelsen i januar 2019, står vi med en reel risiko for at valget til Hovedbestyrelsen ikke længere er et valg, da der historisk ikke har været så mange opstillede til Hovedbestyrelsen, som der nu skal være i bestyrelsen. Derfor må vi indbygge en anden sikkerhed for at vi kun vælgere kompetente Hovedbestyrelses medlemmer i fremtiden.

Fordele:
Vi sikre at medlemmer at hovedbestyrelsen har bred opbakning bland deltageren på landsmødet.

Vi sikre at hovedbestyrelse medlemmer til enhver tid er personlig ansvarlig overfor landsmødet for de opgaver de løser i hovedbestyrelsen.

Det sikre at den enkelte kanidate har en personlig opgave i at være aktiv og synlig før og under landsmødet.

Vi sikre at der ikke i tilfælde at for få kandidater til Hovedbestyrelsen skal indkaldes til nyt landsmøde

Ulemper:
Der er en risiko for at antallet af hovedbestyrelse medlemmer ikke når op på de 17, det ekstra ordinære landsmøde i januar besluttede.

Det kan forfordele kandidater, som tidligere har være aktive eller synlige i organisationen.

Ny Vedtægt
Ny Landsvedtægter § 9 + storkreds vedtægterne § 13
A. Til valg af Hovedbestyrelsen skal kandidaten modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer inklusiv blanke stemmer.
Der kan afgives stemme på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme per kandidat.

Ny Landsvedtægter § 9
B. Såfremt der ikke blandt de opstillede kan opnås 50% opbakningen til de opstillede kandidater, kan hovedbestyrelsen minimeres til minimum 9 medlemmer.
I disse tilfælde vil HB være beslutnings dygtige hvis 2/3 af medlemmerne deltager og 1/3 af medlemmerne vælges til POFO

Ny Storkreds vedtægterne § 13
B. Såfremt der ikke blandt de opstillede kan opnås 50% opbakningen til de opstillede kandidater, kan storkredsen indkalde til et nyt opstillingsmøde eller afgive sit mandat til valg på landsmødet.

Midlertidig
Beslutningen træder i kraft øjeblikkeligt og har dermed konsekvenser for landsmødevalget af hovedbestyrelsesmedlemmer i 2019. For storkredsvalgte hovedbestyrelse medlemmer, vil beslutningen først have effekt for det næste valg til hovedbestyrelsen efter landsmødet i 2019.

Ny Landsvedtægter § 9 stk. 2
Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af op til 17 medlemmer: 10 valgt som delegerede i storkredsene, seks medlemmer samt en forperson valgt på landsmødet. Forpersonen vælges først. Såfremt en af de delegerede valgt i storkredsene vælges som forperson på landsmødet, træder dennes personlige suppleant ind i hovedbestyrelsen i stedet. Forpersonen vælges direkte på landsmødet og hovedbestyrelsen tiltræder ved Landsmødets afslutning.

_Nuværende stk. 2 _
Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af 17 medlemmer: 10 valgt som delegerede i storkredsene, seks medlemmer samt en forperson valgt på landsmødet. Forpersonen vælges først. Kandidater, der ikke vælges som forperson, kan stille op til hovedbestyrelsen. Såfremt en af de delegerede valgt i storkredsene vælges som forperson på landsmødet, træder dennes personlige suppleant ind i hovedbestyrelsen i stedet. Forpersonen vælges direkte på landsmødet og hovedbestyrelsen tiltræder ved Landsmødets afslutning.


(Thomas Huulbæk Titanium) #2

Jeg er helt enig i motivationen for forslaget, men jeg har svært ved at bedømme, om forslaget er den bedste løsning.

For mig at se er spørgsmålet også, hvordan vi får valgt en kvalificeret bestyrelse som helhed. Kandidaterne kan hver for sig være kvalificerede nok, mens det stadig munder ud i en ukvalificeret enhed.


(Bine Siefert) #3

Jeg er egentlig også meget enig i intentionen om en bred opbakning, men er i tvivl om vi simpelthen er “dygtige nok” til at stemme endnu - forstå mig ret. Jeg har oplevet et par gange, at stemmeafgivere udelukkende stemmer på dem de kender eller helst vil have, og glemmer at der ikke er tale om en rangering, men om tillid. Jeg kan være usikker på, om vi kan tydeliggøre intentionen i den måde at stemme på således, at den ikke bruges til blot at fremme “egne kandidater”.

Jeg er dog helt med på vigtigheden af at kunne vælge fra, hvis tilliden ikke er tilstede, og den mulighed har vi reelt ikke nu.

Hvordan kan vi begrebsliggøre “tillidsafstemning” optimalt?

Vh.

Bine


(Helena Udsen) #4

Ved valget af den 12. folketingskandidat i Københavns storkreds, var det også tilfældet, som Bine har oplevet, at et stort felt blev indsnævret til 2 efter en tillidsafstemning.

Jeg tror ikke, at behovet er at begrebsliggøre tillidsafstemning. Ordet burde give sig selv, ellers så misforstår jeg måske, hvad du mener?
I stedet tror jeg at en en kort samtale rundt om bordet inden afstemning (fx 5 min), omkring hvad tillidsafstemning betyder for os hver i sær, giver alle et bedre udgangspunkt, hvor vi giver hinanden mulighed for at huske på, hvad en tillidsafstemning er.

Jeg synes, at det er et spændende eksperiment at afprøve en tillidsafstemning på landsmødet.