Forslag 20 (dobbelt-mandater): Hvor ikke forlængelse?

Med forslag 20 (dobbelt-mandater) lægges op til, at HB kan dispensere for dobbelt-mandater i 1 år - men hvad derefter?

“En dispensation skal være begrundet fx i mangel på ressourcer eller administrative byrder ved udtræden. En dispensation gælder for et år, og kan ikke forlænges.”

Virkeligheden er ofte, at der ikke er en skov af hænder, når kasketterne skal fordeles. Og hvis ingen række hånden op (eller hvis det lokale årsmøde/opstillingsmøde ikke tillid til kandidaterne), så bliver posten ikke besat - så bliver opgaven bliver ikke løst. Vi er jo kun dem (læs: de få), vi er.

Så: Menes der med “…kan ikke forlænges”, at man efter et år (med dispensation) pine-død SKAL have gravet nogle lokale kandidater op, så der reelt er nogen at vælge og fordele kasketterne imellem? Eller hvordan tolker I andre forslaget?

2 Likes