En idé og et løfte

Mindre politisk holdning. Mere politisk handling.

Alternativet er en idé og et løfte. En idé om seriøs bæredygtig omstilling - omstilling til væredygtighed#. Og et løfte om at en sådan omstilling skal ske ved at vi tænker og gør politik på en grundlæggende anden måde. Det løfte har vi været forstemmende dårlige til at indfri. Jeg tror, at hvis idéen fortsat skal kunne leve i Alternativt regi (den skal nok leve videre andre steder efter Alternativet er dødt), så er vi nødt til at begynde levere på løftet.

Hvordan har vi fejlet i at levere på løftet? Siden Alternativets oprettelse har vi talt en hel masse om ny politisk kultur. Har har og har haft alle de rigtige holdninger. Men det har været ret så som så med andre politiske handlinger end at stille op til valg. Faktisk vil jeg gå så langt som til at sige, at det mest konsistente har været, at vi hele tiden har haft blikket stift rettet imod det næste valg: Først handlede det om at samle underskrifter, så FV15, så KV17, så EP og FV19 og nu KV21. Hvis Alternativet skal overleve er vi nød til at hæve blikket. Holde op med det stive blik på næste valg og begynde at se, hvad egentligt er formålet med vores organisations eksistens. Min tese er, at formålet ikke er at vinde valg. Min tese er, at formålet er seriøs bæredygtig omstilling – omstilling til væredygtighed. Omstillingen til seriøs bæredygtig omstilling sker ikke i de parlamentariske fora. Ikke dermed sagt at de parlamentariske fora ikke er vigtige. det er de. Men af en lidt anden grund end vi umiddelbart antager: At være en del af det parlamentariske spil giver opmærksomhed og økonomiske ressourcer. Derfor skal vi heller ikke lade være med at være parlamentariske og partipolitiske. Det er bare ikke målet. Det er midlet til at kunne blive ved med at arbejde på seriøs bæredygtig omstilling – omstilling til væredygtighed. Og den omstilling sker, når mennesker bevæger sig – når mennesker handler.

Men hvordan gør vi så det?

Jeg foreslår følgende:

  • Vi deler det politiske lederskab op i to; vi skal have en parlamentarisk eller partipolitisk leder, som har til formål at have blikket stift rettet imod næste valg. OG vi skal have en livspolitisk leder, som har til opgave at have blikket rettet imod stjernerne – imod den seriøse bæredygtige omstilling – omstilling til væredygtighed. Og vi skal vælge den livspolitiske leder nu, fordi det er en tydelig markering af, at vi skifter spor. Så har vi frem til landsmødet til at få strukturen på plads med det todelte lederskab.
  • Derudover skal vi begynde at arbejde på omstillingen. Der er tonsvis af mennesker derude, der allerede er i gang, men det har i alt for udbredt omfang karakter af fragmentariske, punktnedslag. Vi skal lave nogle initiativer, som kan samle indsatsen. Desværre er det sådan at partipolitik er lidt ligesom frisk fisk: Det lugter ikke så godt efter et par uger. Derfor skal vores indsats ikke ske i partiet Alternativets regi. Men det er ikke det samme som at Alternativet ikke godt kan sætte initiativer i søen – gerne sammen med andre, som derefter så kan leve deres eget liv. På den måde er det min forhåbning at initiativerne kan virke tiltrækkende på alle de ligesindede vi har derude, der bare ikke har lyst til at blive forbundet med partipolitik.
  • At sætte initiativer i søen kræver som sagt ressourcer og det er ressourcer, vi må antage ikke at have adgang til som hidtil efter at vi skifter fokus væk fra at vinde valg. Derfor skal vi gøre noget andet for at skaffe og fordele ressourcer. En måde kunne være, at Alternativet tager initiativ til et antal fonde til anskaffelse og fordeling af ressourcer. De er ikke Alternativet. De er bare startet af Alternativet. Sådanne fonde kan for eksempel have følgende formål:
    • En fond kan understøtte NGO´ere der forskellig hvis arbejder med seriøs bæredygtig omstilling – omstilling til væredygtighed. Fonden understøtter ikke ved at at NGO`erne kan søge penge i den. Det skal være en HR-fond. I den skal NGO´ere kunne søge om konsulentbistand; en advokat, hvis Extintion rebellion skal i retten efter deres civil-ulydighed-aktioner, en regnskabsfører to timer om ugen i et år til en lille NGO eller en organisationskonsulent i tredive timer i to måneder i opstarten af en ny NGO, når de skal have lavet vedtægter. De ansatte er altså ansat af fonden, men ”udlejes” til andre organisationer, som på den ene eller den anden måde arbejder på seriøs bæredygtig omstilling – omstilling til væredygtighed.
    • En fond kan have til formål at understøtte for purpose-for profit virksomheder, først og fremmest som investor og business-angel. Den kan med andre ord understøtte kommercielle aktiviteter i for-purpose virksomheder. På sigt kan aktiviteter blive en indtægtskilde for fondene.
    • En fond kan have til formål at lave netværks-events. Jeg forestiller mig, at vi skal arbejde på at lave et årligt bære- og væredygtighedsfolkemøde, messer/konferencer, hvor alle der arbejder med seriøs bæredygtig omstilling – omstilling til væredygtighed kan mødes og udveksle idéer. Når en sådan aktivitet bedre ligger i en fond er det fordi det forhåbentligt bliver mindre partipolitisk og mere livspolitisk med alt, hvad det indebærer.

En måde som fondene kan få midler er, ved at når nogen betaler deres kontingent til Alternativet, så kan de selv vælge om en del – for eksempel halvdelen eller 2/3dele skal gå til partipolitisk arbejde, en HR-fond, en kommercial fond eller en netværksfond (eller hvad der nu måtte materialisere sig af livspolitiske initiativer). På den måde undgår vi budgetkampene. Det enkelte medlem kan selv bestemme, hvor de ressourcer der spytter i kassen skal bruges.

Dette er et par forslag til, hvad der forhåbentligt kan og vil blive til en urskov af spændende idéer til, hvordan vi kan arbejde livspolitisk med seriøs bæredygtig omstilling – omstilling til væredygtighed.

Jeg er blevet spurgt, hvorfor disse ting ikke kan gøres af andre end den politiske leder. Svaret er egentligt simpelt: Hvis vi skal redde idéen om seriøs bæredygtig omstilling i Alternativt regi fra strådøden, skal vi begynde at arbejde på at politik er andet og mere end parlamentarisme og partipolitik. Vi skal gøre det apolitiske politisk: Vi skal vise en tydelig anden retning. Vi skal have mod til at handle livspolitisk. En retning med mindre politisk holdning og mere politisk handling. Og det kan vi gøre ved at vælge en politisk leder, der har til opdrag at skifte retning.

Mindre politisk holdning. Mere politisk handling.

Jeg overvejer selv at stille op til posten som politisk leder med det opdrag. Det gør jeg først og fremmest på grund af min moster. Hun er 76 og har aldrig været medlem af et parti. Før Alternativet. Jeg tror, at hun meldte sig ind på grund af løftet. Jeg overvejer at stille op, fordi jeg gerne vil give hende og de 10.000 andre, der har været medlem og som ikke er det længere, en god grund til igen at melde sig ind i arbejdet for en seriøs bæredygtig omstilling.

Jeg vil gerne have dine input til, hvad du tænker om sådan et kandidatur.

#Væredygtighed er det naturlig mål for den bæredygtige omstilling; bæredygtighed forbindes som regel meget med miljømæssig bæredygtighed. Væredygtighed er når der er plads til at være – både for mennesker, dyr og natur.

11 Likes

Kære Jonas, tak for et godt indlæg med mange gode tanker.

Du får nævnt mange vigtige indsigter, ikke mindst i forhold til vores alt for traditionelle parlamentariske fokus efter valget i 2015, hvor vi ellers havde betydelige ressourcer, som kunne have været anvendt langt mere ‘Alternativt’. Tænk hvad vi kunne have udviklet, hvis vi på det tidspunkt havde haft en ledelse, der havde givet det ligeså stor vægt at arbejde med videreudvikling af organisationen, medlemsdemokrati og de interne politiske processer som spillet på og omkring Christiansborg.

Jeg er også meget enig med dig i, at Alternativet frem mod landsmødet til maj skal arbejde på den fremtidige struktur omkring den (politiske) ledelse af partiet. Jeg er også blandt dem, som er inspireret af delt lederskab, som fx de Grønne i Tyskland praktiserer det. Her har de to ligestillede politiske forpersoner / talspersoner, som indgår i et ledelsesteam (= Bundesvorstand) på i alt 6 personer (3 kvinder og 3 mænd.)

Vores HB har lagt op til en proces vedr. vedtægtsændringer frem mod landsmødet, hvilket selvsagt giver os en udfordring i forhold til det forestående valg af politisk leder, som jo skal foregå ud fra de nuværende vedtægter. Spørgsmålet om kandidaternes holdning til en eller anden form for delt lederskab bliver ret vigtigt for min personlige stillingtagen.

Lige nu har vi to kandidater til posten som politisk leder. To gode og også meget forskellige profiler. Begge har dog base i København og på den måde deler de den samme politiske hverdag. Jeg synes absolut, at der er plads til og grundlag for en tredje kandidat - og gerne en med forankring i en anden del af landet.

3 Likes

Hej Hjerrild :stuck_out_tongue_winking_eye:

Mange tak for dit indspark. Min tanke er, at hvis jeg stiller op med det grundlag, s vil et eventuelt valg af mig som politisk leder også være en tilkendegivelse fra medlemmerne, at vi a) skal have et delt lederskab og b) skal fokusere mere livspolitisk og mindre partipolitisk.

Hilsen Thor

2 Likes

Hej Thor

Tak for et dejligt indlæg. Jeg er enig med stortset det hele, men…

Du siger selv at det parlamentariske også er nødvendigt. Jeg ser det også som nødvendigt, både af økonomiske årsager, men også for at forblive på den politiske radar.

Som det ser ud lige nu, skal vi kæmpe med alt vi har kært, for overhovedet at forblive på den radar efter KV21 og næste FT-valg. Havde vi siddet lunt med 5-10 folketingsmedlemmer og 5-6% i meningsmålingerne, var jeg helt enig i at nedprioritere fx KV21, og prøve kræfter med noget andet.

Det er desværre ikke situationen lige pt. Lige nu har vi en brand der skal slukkes, og det er alle mand på dæk, indtil den forhåbentligt kun ulmer efter KV21.

I forhold til to ledere, er jeg enig med tilgangen om at det er en diskussion hører næste ordinære årsmøde til, og ikke dette ekstraordinære, men det er jo rart at kende din holdning, som potentiel kandidat. Der er også en praktisk økonomisk detalje, i forhold til at aflønne to, og ikke en leder (Rosenkilde som undtagelse, da hun vel får løn som borgmester i KBH).

mvh Jens Harder

2 Likes

Hej Thor
Der er mange gode tanker i dit oplæg om Alternativet som både politisk parti og bevægelse. Det er vigtigt for mig at de to elementer ikke bliver hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger.
Jeg ser klart rollen som politisk leder, en der både kan have blikket på næste valg og på den livslange bæredygtige omstilling. Det er i hvert fald min ambition som kandidat. Om det skal være delt lederskab, et team eller hvad vi beslutter os for, må vi se til landsmødet til maj. For mig, er lederskabet i første omgang et team med Torsten og HB. KH Franciska

5 Likes

Kære Thor

Jeg er enig i udgangspunktet. Vores parti bør mere konkret kunne udpege - det alternative - vælgerne skal stemme på. Et parti der udelukkende lever for at samle stemmer op er netop ikke det alternativ til det bestående vi drømmer om. Vores ideer skal nok, som du selv skriver, leve videre selvom partiet måtte forsvinde. Men så meget desto mere er der jo ikke grund til andet end at blive og kæmpe videre for Alternativet. Modsat Jens Harder tror jeg, at en rekonstruktion af vores arbejdsform netop kunne være det som vil begejstre potentielle vælgere.

Men jeg synes din ide om en fond skal et spadestik dybere. NGO´er og socialøkonomiske virksomheder laver generelt ikke forandringer som er stærke nok efter min vurdering. Det er den måde miljøbevægelsen har arbejdet på de sidste 50 år. For mig er de mest opmuntrende bæredygtige initiativer i dagens Danmark; foreningen Andelsgårde og økosamfundet Grobund på Djursland. Begge projekter forener praksis, livsform, økologisk produktion og forbrug med direkte fælles ejerskab over produktionsmidlerne(selvom det sidste lyder marxistisk) Det er den samlede pakke som kan sikre borgerne både medindflydelse, bæredygtighed og et liv i social tryghed. Alt sammen baseret på egen indsats og så afhængigt af det politiske system som det kan være. Hvis vi kan systematisere og udbrede initiativer som Grobund og Andelsgårde, vil vi for alvor nå ud over de “fragmentariske, punktnedslag”.

Jeg mener det er sådanne stærke initiativer, der har hele pakken med, vi som bevægelse bør understøtte og udbrede med en fond, som du foreslår. En fordel som fonden kunne give os, både som parti og bevægelse, er en positiv vision for bæredygtig omstilling. Vedblivende undrer jeg mig over, at de grønne politiske stemmer i Danmark fremstilles som lyseslukkerne der vil nedlægge alle vores arbejdspladser og sætte den enlige mor på havregrød uden røde bøffer. Alt sammen under truslen om en dyster fremtid med et ragnarok der venter lige uden for døren. Jeg synes ikke vi skal forbindes med en dommedagsvision, selvom den overhængende fare fra klimakrisen er selvfølgelig reel nok.
Vi er stærkt på vej til en situation hvor energi og fødevarer principielt kan fremstilles alle vegne. Samtidig skal alle materialer i en cirkulær økonomi genanvendes. Jeg kan ikke se konkurrencestaten giver mening i den situation. Vi behøver ikke konkurrere om de goder som vi selv kan fremstille og fordele. Som jeg ser det, er grønne produktionsformer vores store chance for at slippe ud af hamsterhjulet og marginaliseringen af samfundets svage. Vi bør helt kunne afvise forestillingen om, at den grønne omstilling fører lige lukt ud i fattigdom og usikkerhed. For mig er den grønne omstilling et økonomisk system som strukturelt sikrer vores tre bundlinier og demokratiet på en gang. Alternativet skal sælge sig selv med den grundlæggende holdning, at vi har et “godt tilbud” til vælgerne.

Men jeg synes din ide om en fond skal et spadestik dybere. NGO´er og socialøkonomiske virksomheder laver generelt ikke forandringer som er stærke nok efter min vurdering. Det er den måde miljøbevægelsen har arbejdet på de sidste 50 år. For mig er de mest opmuntrende bæredygtige initiativer i dagens Danmark; foreningen Andelsgårde og økosamfundet Grobund på Djursland. Begge projekter forener praksis, livsform, økologisk produktion og forbrug med direkte fælles ejerskab over produktionsmidlerne(selvom det sidste lyder marxistisk) Det er den samlede pakke som kan sikre borgerne både medindflydelse, bæredygtighed og et liv i social tryghed. Alt sammen baseret på egen indsats og så afhængigt af det politiske system som det kan være. Hvis vi kan systematisere og udbrede initiativer som Grobund og Andelsgårde, vil vi for alvor nå ud over de “fragmentariske, punktnedslag”.

Jeg mener det er sådanne stærke initiativer, der har hele pakken med, vi som bevægelse bør understøtte og udbrede med en fond, som du foreslår. En fordel som fonden kunne give os, både som parti og bevægelse, er en positiv vision for bæredygtig omstilling. Vedblivende undrer jeg mig over, at de grønne politiske stemmer i Danmark fremstilles som lyseslukkerne der vil nedlægge alle vores arbejdspladser og sætte den enlige mor på havregrød uden røde bøffer. Alt sammen under truslen om en dyster fremtid med et ragnarok der venter lige uden for døren. Jeg synes ikke vi skal forbindes med en dommedagsvision, selvom den overhængende fare fra klimakrisen er selvfølgelig reel nok.
Vi er stærkt på vej til en situation hvor energi og fødevarer principielt kan fremstilles alle vegne. Samtidig skal alle materialer i en cirkulær økonomi genanvendes. Jeg kan ikke se konkurrencestaten giver mening i den situation. Vi behøver ikke konkurrere om de goder som vi selv kan fremstille og fordele. Som jeg ser det, er grønne produktionsformer vores store chance for at slippe ud af hamsterhjulet og marginaliseringen af samfundets svage. Vi bør helt kunne afvise forestillingen om, at den grønne omstilling fører lige lukt ud i fattigdom og usikkerhed. For mig er den grønne omstilling et økonomisk system som strukturelt sikrer vores tre bundlinier og demokratiet på en gang. Alternativet skal sælge sig selv med den grundlæggende holdning, at vi har et “godt tilbud” til vælgerne.

Ikke at have fokus på det næste valg betyder også mindre skæven til meningsmålinger. Når partipolitik så hurtigt “lugter”, som du skriver, mener jeg det skyldes moderne partier ikke længere, som i det 19 og langt op i det 20 århundrede, er bundet til folks hverdag og livsformer. F. eks arbejderklassens levevilkår i byerne gjorde kampen for organisationsretten til et indlysende mål for alle at tage del i som levede under de vilkår. Det tog næsten 30 år før målet blev nået med hovedaftalen for arbejdsmarkedet i 1899. Det var før systemskiftet i 1901 og længe før den første socialdemokratiske regering i 1924. Man kan sige, at Socialdemokratiet var et spydspids ind i det politiske system. Men var nok uden den store selvstændige betydning de første årtier af arbejderbevægelsens historie.

Jeg fortolker dit udspil på den måde, at Alternativet skal være spydspidsen for Fonden/bevægelsen der laver det virkelig grove arbejde for grøn omstilling af civilsamfundet. Dog, synes jeg, vi så vidt muligt skal være end bare PR-afdelingen for bevægelsen, som du lidt antyder. Det er stadig vigtigt at søge politisk indflydelse for hjælpe udviklingen i civilsamfundet på vej. Men vores politik vil ikke så hurtigt “lugte”.
Vores formkurve, den øjeblikkelige stilling i meningsmålingerne vil få mindre betydning, fordi det politiske arbejde i og omkring Alternativet altid vil give mening for de aktive uanset om vi står til 0,5 eller 50% af stemmerne.
Derudover støtter jeg også et delt lederskab. Der skal ihvertfald af praktiske grunde være en todelt struktur hvor det parlamentariske og partiorganisationen/fonden er ligestillede. Men den parlamentariske ledelse bør også være opdelt for at undgå, både indadtil og udadtil, et for stort fokus på enkeltpersoner. Jeg synes det lyder fornuftigt med den tyske model som Kim Hjerrild referer til. Og ligesom Kim kan jeg se ideen i en landsledelse som ikke er helt centreret i København.

1 Like

Kære Jens
Tak for dit svar. Det er et godt og vigtigt sted, vi er uenige. Jeg mener, at det er netop det fokus på næste valg, der har gjort, at vi humper afsted på et ben - det partipolitiske og at det er derfor, at det nu er på tide, at vi finder modet frem og viser hele verden det andet ben: Det livspolitiske. Så må det koste, hvad det koste vil. Hellere, at vi brænder lortet ned, end at andre gør det.

1 Like

Hej Thor
Fedt du stiller op - med idéer om ledelse og struktur! Tak :slight_smile:
Jeg hælder som Kim Hjerrild til et politisk “råd”, som politisk ledelse. Du deler den op i en aktivist-leder og en politik-leder, som jeg forstår det. Aktivist-lederen kan så stå for udlodning af fondsmidlerne, som medlemmerne selv bestemmer størrelsen af, via valg ved betaling af medlemsgebyr. Så er der direkte styring fra medlemmerne hvilke aktiviteter der skal sættes i gang. Måske der kunne være flere i en sådan ledelse ?

Jeg tænker at der er for lille kritisk masse i øjeblikket til disse forandringer. Måske bedre med en “krisestyrings-ledelse” til efter KV /RV 21, nov 2021
FV 21 - Mette rygtes at høste de mange mandater, og timingen er fin nu, hvor V er i forandring. Løkke etablerer nok et parti inden sommerdvalen, så det er på plads når Mette trykker på knappen. Det kan ske allerede november -
Åh , disse evige valg - du har helt ret i at vi skal kunne abstrahere fra det.
Måske din model kan udvikles til det

Å som et aktivist-parti ? Hvor aktiviteterne er ret direkte styret af medlemmene, via gebyret. Koordineret af en leder for aktivisme /evt. et Råd.
HB skal så stå for drift af delene i organisationen, som kan afvikle kampagner op til KV /FV /RV, sammen med aktivist-delen. På denne måde vil det meste aktivisme samle sig op mod et valg, med det formål at opnå indflydelse. Mandater. Vi er jo også et parti !

En ulempe kan være hvis der ikke er midler til løbende drift, fordi medlemmerne styrer deres bidrag til 100 % aktivisme. Derfor kan det kun være fx 50 % af bidraget der kan gives til aktiviteter.

Delt lederskab har så mange fordele, at det må etableres. Flere heste der trækker på samme hammel, og ingen sekterisme omkring én leder, mm.

Jeg tænker at du måske kunne forenkle din model lidt, og skabe en 2-trins raket, hvor 2. trin aktiveres efter KV21 ?

Kram fra Jeppe

1 Like

Kære Jeppe
Du har ret: Vi er i krise og har ikke særligt mange folk at trække på. Og ja - måske er det bedre at vente til “efter valget”. Når jeg synes at “nu” er et godt tidspunkt at markere noget andet på, er det dels fordi at der er altid et valg lige om lidt, dels fordi jeg er ikke sikker på, at der er et Alternativet “efter valget”. Jeg er desværre bange for, at selvom vi kaster al vores kraft ind i det, så er det ikke nok. Jeg tror, at vi kommer til at tabe det kommende valg. Uanset, hvad vi gør. Hvis vi har gjort som jeg foreslår og er begyndt at fokusere vores kræfter på nogle fede politiske handlinger (andet end at vinde valg), så har vi dem. Og hvis de bliver en succes, så vil det være handlinger, der kan give folk grund til at stemme på os igen. Men det er ikke formålet med handlingerne. Formålet med handlingerne er at de skal arbejde henimod en seriøs bæredygtig omstilling, hvis de også har den effekt, at vi får stemmer, er det en dejlig side-effekt. Hvis folk ikke stemmer på os på grund af handlingerne, så betyder det mindre. Handlinger er meningsfulde i egen ret.

Jeg håber, at det giver mening.

Smil, Thor

2 Likes

Kære Uffe
Det er meget præcist det, jeg gerne vil med fondene. Jeg er helt enig med dig i, at vi skal mange spadestik dybere. Det er bare starten.

Smil, Thor

Det grønne omstilling batter ikke noget, hvis ikke vi er stærkt repræsenteret på Borgen, hvor Torsten for tiden ved gud gør, hvad han kan.

Det er meget fint at tale om bevægelse, men problemerne er systemiske på en måde, der næsten kun kan løses politisk på Borgen.

2 Likes

Kære Franciska
Du har helt ret. De to er på ingen måde hinandens modsætninger. Min pointe er; at nu har vi haft blikket stift rettet imod næste valg de sidste syv år og vi kan åbenbart ikke hæve blikket og samtidigt have det stift rettet imod næste valg uden at blive skeløjet. Så vil jeg hellere hæve blikket - i hvert fald for en tid.

Hey Thor,
Hjælp mig lige med at lede mig direkte til stiller- stedet. :weary: jeg har stillet en men kan ikke finde det. Kan du linke både her og på Facebook?
Det ville være en god nudge :pray:t3::pray:t3:

Jeg synes, at jeg har linket både på FB og dialog. Her er linket - jeg laver lige en kommentar med det på Dialog :slight_smile:

https://alleos.alternativet.dk/poll/view/55

Tak Thor,
Det hjalp.
Og Sorry for besværet :pray:t3::green_heart::pray:t3:
Og godt valg forresten, jeg tror at jeg stemmer på dig.
Jeg kan lide din start; en ide og et løfte.
Det ringer hos mig.

Og så et min eneste overvejelse om du også kan være Torstens mand. For det mangler vi mere end noget.

Vi ses
Vh Maud

man. 18. jan. 2021 kl. 12.47 skrev Thor Clasen Jonasen via Dialog <webmaster@alternativet.dk>: