En idé og et løfte - fortsat. Opstillingsgrundlag for Thor Clasen Jonasen

Mindre politisk holdning. Mere politisk handling.

Alternativet er en idé og et løfte. En idé om seriøs bæredygtig omstilling. Og et løfte om at en sådan omstilling skal ske ved at vi tænker og gør politik på en grundlæggende anden måde. Det løfte har vi været forstemmende dårlige til at indfri. Jeg tror, at hvis idéen fortsat skal kunne leve i Alternativt regi (den skal nok leve videre andre steder efter Alternativet er dødt), så er vi nødt til at begynde levere på løftet.

Derfor stiller jeg op til posten som politisk leder. Det er efter min mening ganske enkelt ikke nok, at vi skruer op for seriøsiteten og satser endnu mere på at vinde valg. På at være parlamentariske. Løftet er og har altid været, at vi går på to ben. Indtil nu har vi kun hoppet på det ene. På det partipolitiske. Fordi vi ikke har haft en leder, der har handlet efter at det andet ben var vigtigere end det parlamentariske. Det er mit opstillingsgrundlag. Vi skal ikke holde op med at stille op til valg. Men vi skal holde op med at bede folk om at stemme på os. Hvis de stemmer på os, så skal det ikke være fordi vi har sagt det rigtige, men fordi vi har gjort det rigtige. Ude i den virkelige verden.

Hvad er det så for nogen politiske handlinger, jeg efterlyser: Først og fremmest handler det om at få kontakt til alle de andre der – ligesom os arbejder på seriøs bæredygtig omstilling. Jeg vil gerne sætte gang i flere ved mere igen og forhåbentligt munder denne kontakt ud i et bæredygtighedsfolkemøde – gerne allerede til sommer, om Corona tillader det. Bæredygtighedsfolkemødet skal ikke være Alternativets. Men vi skal være blandt initiativtagerne til det. Hvis folk så stemmer på os til november, så er det fordi de mener, at vores handlinger ræsonnerer hos dem.

Derudover mener jeg, at vi skal understøtte og tage initiativ til kommercielle virksomheder, som arbejder på seriøs bæredygtig omstilling. For purpose-for profit-virksomheder. Alternativet skal ikke være virksomhedsejer, men må gerne drive en fond, der har medarbejdsskab i virksomheder. Selvfølgelig kun virksomheder, der arbejder på og i overensstemmelse med den seriøse bæredygtige omstilling, og som samtidig laver et overskud. Jeg foreslår derfor at vi tager initiativ til en investeringsforening og inviterer både små og store investorer til at være med. En del af investeringsforeningens overskud skal så gå til arbejdet med den seriøse bæredygtige omstilling.

Det tredje og sidste, jeg går til valg på er, at der skal være et delt lederskab. Som sagt synes jeg ikke, at vi skal lade være med at stille op til valg. Jeg tror bare, at det er nødvendigt at vi sender et tydeligt signal om, at vi er mere end et parti og derfor at vi bruger den anledning som dette utidige valg er, til at markere, at der er et andet ben, som organisationen også går på og som er det, der bliver prioriteret nu. Frem til det ordinære årsmøde vil jeg så arbejde på, at lederskabet bliver delt op i en partipolitisk leder og en livspolitisk leder.

Jeg er blevet spurgt, om jeg ikke kan sætte gang i disse initiativer uden at være politisk leder. Og svaret er selvfølgeligt ”ja”. Og det gør jeg også. Når jeg alligevel har besluttet at kaste mit lod i vægtskålen, er det dels fordi jeg tror at det er nødvendigt for Alternativets overlevelse at vi meget klart og tydeligt markerer, at det er det livspolitiske ben, der er i fokus nu. Dels fordi de initiativer, jeg kunne tænke mig at sætte i søen får et andet liv, når vi gør det sammen som organisation og ikke bare mig og nogle enkeltpersoner. Og i forlængelse heraf, så er idéerne til det livspolitiske ben overhovedet ikke nogen, jeg har færdigudviklet – de er stadig åbne for alle, der vil være med. Jeg kunne godt tænke mig at give de 10.000, der har meldt sig ud af Alternativet en grund til at melde sig ind igen. Og den grund skal være, at vi gør nogle fede politisk ting. Ikke, at vi har nogle fede politiske holdninger.

Mindre politiske holdninger. Flere politiske handlinger.

Dette opstillingsgrundlag skal helst læses i forlængelse af mit indlæg på dialog om mine overvejelser om at stille op – det kan du finde her: En idé og et løfte

5 Likes

Spændende tre vinkler/prioriteringer - tak for dem, Thor!

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler:

1 Like

Tak for ordene.
Det er vist ikke kun fordi det er langt, men det er krævende igen at skulle mærke, føle for og støtte begejstret op… Sorry men du ved jo hvorfor.
Det er ikke dit oplæg, det er det hele. Og det er jeg sgu ked af.
Nu vil jeg tage mig sammen og være stiller for dig.

På den korte bane, skal vi jo have valgt en leder, et ansigt udadtil. Og så skal Torsten have tilført muskler.

Det er mit eneste ønske.

På den lange bane, sikkert noget helt helt andet.
God rejse
Vh Maud

Her er linket til opstillingen: