Dine forventninger til Å's kommende HB-medlemmer?

Kære alternativister,
Jeg stiller jo op som kandidat til Hovedbestyrelsen, men jeg synes, det kunne være spændende, at høre lidt om hvad I har af forventninger til jeres kommende hovedbestyrelsesmedlemmer. Hvilke faglige og menneskelige kompetencer synes du personerne i Hovedbestyrelsen bør besidde, og i hvor høj grad er f.eks. Å-erfaring vigtigt?
Grønne hilsner Mark

4 Likes

Den tråd følger jeg lige med i
Gode spørgsmål

Jeg kigger efter nogle, der vil samme vej med Å som jeg - dvs. gøre Å til medlemmernes og bevægelsens parti, frem for de gamle topstyringsdage med en elitær magtklub, der skaltede og valtede, samtidig med at den holdt de almindelige medlemmer for nar.

Så slut med egocentriske magtmennesker (og de gamle “lykkeriddere” med egen egocentriske dagsorden) og ind med nogle kollektivt orienterede, der vil sikre reel medlemsindflydelse, og samtidig har format og pondus nok til at sætte foden ned og “tage kampen” på de almindelige medlemmers vegne.

Er klar over, at Å også har nogle interesser omkring valg og valgkamp, men jeg er personligt ikke så interesseret i den del - tror faktisk en periode i “time-out” uden valgte kandidater i FT og kommuner/regioner kunne være sund for partiet for at finde sig selv igen som bevægelses-baseret parti (andre vil sige: så lukker og slukker det hele med sikkerhed).

Jeg tror, det er ret vigtigt at kende Å’s historie og det “gamle DNA”, men med den rigtige tilgang og ydmyghed, kan det nok godt lade sig gøre alligevel.

5 Likes

Hej Anette,
Dine mange anklager vil jeg ikke forholde mig til - tænker at tiden er til at kigge fremad i Å. Men i en demokratisk organisation som Alternativet, får vi her ikke bare de ledere og tillidsvalgte, som vi sammen stemmer ind? Og hvis du er enig her, hvordan sikre vi så fremadrettet, at vi i højere grad bliver i stand til at vælge “rigtigt”? Er der mon noget strukturelt (f.eks. i vores vedtægter), der står i vejen herfor? Eller mangler vi ligefrem noget demokratisk struktur til at sikre den ønskede retning også i vores personvalg?
Jeg tænker de forslåede tillidsvalg eller krav om stillere og ideen med 90 dages medlemskab før man kan lade sig opstille, er strukturer, der peger i retning af dine ønsker. Hvad tænker du!
Kh Mark

3 Likes

Jeg leverer ikke mere til denne tråd, når jeg mødes med et “dine mange anklager”. Vil minde om, at det er ikke os almindelige medlemmer, der har smadret partiet. Vi melder os bare diskret ud igen…

1 Like

Ok så - det var ærgerligt.

Hvad vil du Mark? Hvad er din sag? Hvorfor hele tiden dette messende “vi skal kigge fremad” når du og ledelsen i Å tydeligvis INTET har lært af fortiden. Uden læring ingen vej fremad! Den sandhed er så banal, at man bliver træt bare af at nævne den, men her i partiet bliver den regnet for skamløs tale. Kontinuiteten i Å er en ledelse der igen og igen har svigtet medlemmerne, medlemsdemokratiet og dermed sagen.

Hej Kim,
Bare fordi jeg gerne vil se fremad, betyder det jo ingenlunde, at jeg ikke synes vi skal lære af fortiden. Det handler vel om, hvilket fokus man har i sin arbejds-stil og debatform. Jeg har fokus på, hvor vi i Å gerne vil hen i fremtiden, og selvfølgelig på hvordan vi kommer derhen. Og til snakken om “hvordan” høre selvfølgelig at man tager erfaringer fra fortiden med i betragtning - det er ret logisk. Ja vi har i Å været ret uprofessionelle på mange planer, og ja der er mange sårede følelser - men nu er det tid til at se fremad og komme videre. Så hovedfokus skal være fremtiden, hvis vi gerne vil nogen specifikke steder hen med Alternativet. Men det er mig sgu lidt en gåde, hvordan du kan konkludere, at jeg “tydeligvis INTET har lært af fortiden” - det må du gerne uddybe. Og hvis du læser den rapport om organisering og beslutningsprocesser, som Kathrine og jeg har lavet for HB hen over foråret og sommeren, så vil du se et et godt eksempel på, hvordan man i en ret medlemsinddragende proces, kan skue KONSTRUKTIVT fremad via læring fra fortiden. Men nok om fortiden:-)
Hvad er så min sag? Ja jeg er jo et organisationsmenneske - så selvfølgelig også derfor, at det er til Hovedbestyrelsen, at jeg har valgt at stille op. Jeg føler, at jeg er alternativist helt ind i hjertet, og derfor er det selvfølgelig Å’s værdier og manifest jeg sigter imod og med. Ja ret banalt egentligt. Jeg tror selv, at jeg kan gøre en positiv forskel i det rum en hovedbestyrelse arbejder i - jeg har en del professionel NGO-erfaringer med inddragende organisering og ledelse af frivillige. Jeg vil arbejde for, at vi på en mere professionel vis kører vores Å - ikke som en klassisk erhvervsvirksomhed, men som den dynamiske, empatiske og inddragende organisme vi er, og som vi altid har villet være. Men mine mærkesager er helt klart, at vi skal styr på Å-butikken og på alternativisternes trivsel. Og hvordan man sikre det, er en lang snak, som jeg gerne deltager i. Men det bliver vist for langt et skriv til dette svar:-)
Her link til den korte udgave af den omtalte rapport: https://alleos.alternativet.dk/files/articles/organisationsrapport_2020_kort.pdf
Og her link til rapporten i sin fulde længde inkl. figurer: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A5200fb1a-9d8a-4d8c-95c5-19c451a2d816#pageNum=44
Grønne hilser Mark

1 Like

Kære Mark. Jeg er glad fordi du stiller de spørgsmål om hvad jeg vil forvente af de kommende nye Hbs medlemmer. Først er det ærgerligt at du ikke vil forholde dig til historien og vil kun se fremad. Historien er vigtigt. Ligesom dig stiller jeg også op til HB og vi to blev en meget stor erfaring rigere da vi sad i Storkreds Kbh efter vores flotte valg i 2015.

Jeg blev valgt ind dels pga af min stor aktivisme i bevægelsen før valget, som kampagneleder for Kbh Omegn med en særdeles flot resultat i form af Ulla Sandbæk blev MF ere, dels fordi jeg var med til at istandsætte Kattesundet og faciliterer en del pola før valget og listen er lang.

Siden jeg så hvor galt det ville gå ledelsmæssigt har jeg kæmpet internt for at afsløre Uffes og vennerne mangel syn af medlemsdemokratiet og lysten til at fastholde magten og tryne enhver der gik dem imod.

Da vi to sad i Storkreds kæmpede jeg mod Niko Grunfelds måde at manipulerer vores bestyrelsesmedlemmer/ møder og hans magt ambition. Du var som suppleant inviterede til samtlige møder og så hvordan den formelle magt( Niko var ansat i den grønne gang) og den uformelle magt ( Niko var og er en af Uffes darling) trynede alt og alle der ikke passede i hans strategi. Jeg har utallige minder fra disse møder, hvor jeg prøvede at åbne møderne for medlemmerne, videostreaming og kæmpede alene for at afsløre hans magt sygelighed. Resultatet blev at jeg var problembarnet, chikane, mobning med mere. Men jeg gav ikke op.

Den grønne omstilling, den stigende ulighed i vores samfund er motivation nok til at blive med at kæmpe for Alternativet. Vi har en fed vision og politisk program der bliver til tider glemt fordi folk har travlt med at positionerer sig, udelukkende for at pleje deres ego og ambitioner.

Jeg forventer at de kommende medlemmer som har været længe i bevægelsen erkender at de har været for godtroende og ser fremad med en stor læring. Jeg forventer at de nye medlemmer har bevist deres værd med aktivisme og erfaringerne fra den virkelig liv og kan positiv navigerer sammen med de frivillige kreative ildsjæle som de fleste å medlemmer er. Jeg forventer at de kommende medlemmer har operativ ledelseserfaring, er skarp til konflikthåndtering, kan se muligheder i at være nysgerrig på medlemmernes initiativer som sociokrati, kratisk platform og andre styreformer som kan gavne medlemsdemokrati, aktivisme og vores folkevalgte. Jeg forventer ordentlighed i stedet for korridorsnak. Jeg forventer empati og visdom opnået af have et meningsfyldt liv med mange oplevelser, erfaringer både gode og dårlige. Jeg forventer et menneske som jeg kan have tillid til, som kan skære igennem og som tør at tage kampen op når det kræves. Jeg håber at du kan bidrage positiv til den ny Hb. Du er en positiv menneske med en fantastisk og glad livssyn. Jeg ville bare ønske at du forholder dig historisk til den tid, du har været medlem i Alternativet og reflekterer også over den tid. God kampvalg.

1 Like

Enhver der kender lidt til navigation ved, at man skal vide hvor man er, og vide hvor man kommer fra, for at kunne have en mening om, hvor man er på vej hen. Det handler ikke om sårede følelser, eller fornærmelse, men at du VIL ikke se på vores fortid. Du spilder din og alle andres tid på endnu et opslag om at se fremad (og begrave fortiden). Du og mange andre i det her parti, er så forhippede på de fine kasketter i alle bestyrelserne og som kandidater, og samtidig arbejder i på at skabe en så forvreden styring af partiet, at os aktivister kun ser en vej fremad, og det er væk fra partiet. Lige nu som fremstår Å som en belastning for miljø- og klimasagen, fordi det er så tynget af sin egen utroværdighed. HBs orkestrering af forpersonvalget er endnu et eksempel i den lange række, hvor nogle mennesker for enhver pris vil bevare magten, uden at have en vision for, hvad de vil bruge den til.

Hej Fabrizio,
Som du kan læse i mit svar til Kim H, så vil jeg selvfølgelig gerne lære af fortiden - men fortidens visdom skal bruges i et skarpt debat- og arbejdsfokus på fremtiden. Vi får intet konstruktivt ud af, at vold-svælge i fortidens misforståelser og misgerninger. Vi skal tage ved lære, og komme hurtigt videre - det er vigtigt i min optik.
Ang. vores opfattelser af samarbejdet i storkredsbestyrelsen, så bliver du nød til at holde dig på din egen banehalvdel, og ikke hive mig med i dit personlige syn på sandheden.
Jeg tænker, at du overordnet set har nogle sunde forventninger til medlemmerne i den kommende hovedbestyrelse. Jeg selv vil gerne italesætte vigtigheden af, at vi medlemmer udviser stor respekt og loyalitet over for de ledere og ledelsesrum, som vi har valgt og skabt i Alternativet. Selvfølgelig skal de være inddragende og empatiske - men de skal også have arbejdsro. At Josephine blev valgt som politisk leder, viser jo med al tydelighed, at vores demokratiske organisationsform virker. Hvis medlemmerne ikke føler, at vores ledere leder i den rigtige retning eller Å-ånd - så bliver de skiftet ud. Og indtil det sidste sker (de fleste ledere holder ligesom ikke evigt), så vil jeg til evig tid støtte op om de medlemsvalgte tillidsfolk - vi skal have respekt for de demokratiske processer vi har i Å, og vores gode folk SKAL have arbejdsro.
Godt valg til dig Fabrizio - grønne hilsner Mark…

Jeg kunne ikke være mere UENIG med dig her Kim - så har vi da den på plads:-) Men tak for at du byder ind!

Kære Mark
Jeg er overrasket og lidt såret i dit svar. Hvordan mener du at jeg ikke holder på min egen banehalvdel og hvordan kan det blive mit personlig syn, når vi har fakta, links og historien på plads idet. Uffe er ikke længere i vores parti fordi han ikke kunne accepterer medlemsdemokrati og Niko er ikke længere borgmester da alle kender den ulidelig magtkamp som han sendt os ud i, som kostede en stor mængde af de aktive kræfter i bevægelse, både aktivister og kandidater plus troværdigheden hos befolkning.
Udover det så har vi et parti som bløder medlemmer og ikke kan komme ud med deres budskaber i den daglige presse. At jeg forudså den deroute som Å ledelse har været skyldig i, burde muligvis være afgørende når der skal vælges kandidater til Hb.

Angående “mine overordnet set har nogle sunde overvejelser” virker for mig at der er en faderlige tone over det og i min optik virker svaret arrogant.

Om det med respekt og råderum i en demokratisk forening er det min opfattelse af man skal gøre sig fortjent til det. igennem at vise sit værd gennem aktiviteter, meninger og handlinger der skaber værdi for organisationen og medlemmer.

“Når du har lært noget af fortiden for at se fremad”, så vil jeg gerne have en forklaring på hvordan kan det ske at to af vores livestream Ærlig Talt er blevet truet til tavshed fra Storkreds bestyrelsen som du sidder i, med en forudindtaget mening at vi har en agenda med de udsendelser vi laver. Indtil nu har vi haft tre udsendelser og alle er blevet kørt i Ås ånd og ingen af dem, der har været offline i vores fredagshygge eller online har sagt et ondt ord om det. Tværtimod så er vi blevet rost. I morgen aften sender vi hjem fra mig, fordi igen har vi ladet os censureret for partiets bedste, hvad det nu betyder. Det eneste der bekymrer mig er at jeg som redaktionel chef ikke må sende programmet fra Åbenrå 33 med de to eneste forperson kandidater til Hb.
Så mit spørgsmål til dig er, hvad har du konkret lært af fortiden og hvilken strategi har du som Hb kandidat, der kan skabe troværdighed hos medlemmerne og befolkning ?

1 Like

Hej igen Fabrizio,
Jeg er ked af, at du bliver såret af mit svar - det var ikke intentionen. Men til gengæld håber jeg, at du sætter pris på, at jeg tør være ærlig. Jeg sætter selv pris på, når andre er ærlige og kærlige over for mig - så prøver selv at være sådan.
Når jeg opfordre dig til at blive på din egen banehalvdel, så skyldes det din udtalelse: “Du var som suppleant inviterede til samtlige møder og så hvordan den formelle magt (Niko var ansat i den grønne gang) og den uformelle magt (Niko var og er en af Uffes darling) trynede alt og alle der ikke passede i hans strategi” - hvor du definerer en masse - for dig - sandheder, og påstår at jeg så det samme - det gjorde jeg ikke. Husk Fabrizio at jeg er en naturvidenskabsmand - så for mig er fakta noget, man ikke kan være uenige om (f.eks. hvor meget en mursten vejer), imens dine konklusioner ovenfor om det historiske i Å, selvfølgelig kun er fakta i formen “dine tolkninger”. Så måske er vi bare ikke enige om hvad fakta betyder:-)
Min tone som du tolker som “faderlige” og “arrogant”, er ment som anerkendende uden dog at være helt enig med dig.
For mig handler demokratisk respekt om, at vi støtter op om de folk, som vi selv på demokratisk vis har valgt til at repræsentere og lede os i Alternativet. De skal ikke udsættes for hetz og alverdens beskyldninger hele tiden - de skal have arbejdsro, og de skal nok stå til ansvar for deres arbejde, når de kommer på valg igen. Det er demokrati i mine øjne. Ikke at give dem arbejdsro, kan kun ende i ukonstruktivt kaos. Det ønsker jeg ikke for Å og vores HB.
Jeg kender ikke noget til sagen om Ærlig Talt - jeg har kun været med til to 1,5 bestyrelsesmøde. Men jeg har da set med og bidraget med spørgsmål og ros - jeg synes det er en fed idé. Men det kan da ikke være første gang i livet, at du og Kim møder lidt modstand - jeg er nok ikke den eneste, der synes, at I til tider kan være lidt provokerende og aggressive (den står for min egen regning) i jeres retorik. Det fede ved jer to er i min optik, at I tør sige, præcis hvad I mener:-)
Hvad har jeg så lært konkret af fortiden i Å? Jeg har i alt fald lært, at Uffe er visionær og kreativ, men samtidig nok mere en kaos-leder end en organisatorisk leder. Jeg har lært, at vi i Alternativet ikke skal være så konfliktsky mere, og at vi skal respekterer de demokratiske beslutninger. På forunderlig vis så flugter de generelle læringspunkter, der kom frem i Kathrines og min spørgeskemaundersøgelse og interviews i organisationsprojektet, nærmest 1-til-1 med mine egen lærdom fra mine nu 5 år som alternativist. Så kig eventuelt i rapporten:-)
Troværdighed får vi ved at “walk the talk”, og ikke bare ved at sige at vi “walk the talk” - så det er min strategi:-)
Nu har jeg svaret så ærligt jeg kan også på dine personlige spørgsmål og reflektioner - fremadrettet i denne debat, vil jeg gerne holde mig til mit oprindelige spørgsmål - nemlig “hvad er vores forventinger til Å’s kommende HB-medlemmer?”. Igen lad os tale fremtid - det er nu bare mere opbyggende end at tale om fortidens synder - og ja lad os bære vores hårdt tilkæmpede erfaringer med ind i Å’s forhåbentligt lyse fremtid:-)

2 Likes

Kære Mark. tak for svaret og selvfølgelig vil jeg respekterer din ønske om at fremadrettet tale om “hvad er vores forventninger til Å’s kommende HB-medlemmer? Hav et god valg, du kender mine forventninger så der er ingen grund til at gentage den.

Selvom jeg er bange for, at vi ikke kan undgå at sammensætte irrationelle HB’er, og måske i særdeleshed i den erkendelse, så forventer jeg

  • en meget høj grad af åbenhed om arbejdet.
    Specielt referaterne, de er alt, alt for tynde. Hvordan skal jeg kunne bedømme HB’s medlemmer, hvis jeg ikke aner, hvad de hver især foretager sig?
  • dialogDialog
    Specielt den digitale kommunikation bærer præg af, at den kun er top down.
  • en evne til at udtrykke sig kort og præcist. Stop med de lange skrifter – de dræber samtaler og dermed deltagelse. :slight_smile:
7 Likes

Hej Thomas,
Ja åbenhed også i HB-arbejdet er vel nærmest et klart must i Alternativet. Selvfølgelig er der personsagerne, som jo ikke sådan lige kan håndteres i det åbne rum. Men kunne et åbenhedsgreb være, at hvert HB-medlem blev udpeget til at referere tilbage til baglandet (lige som de storkredsvalgte jo bør gøre), f.eks. til diverse udvalg og grupper. Men jeg hører dig også sige, at referater fra HB-møderne bør være mere fyldige? Hvad med åbne møder, hvor alle medlemmer kan sidde med som fluer på væggen?
Mht. til den digitale dialog i Å, så kan jeg ikke lade være med at forundres over, hvor få der egentlig deltager aktivt herinde på Dialog! Der kan faktisk være op til ca. 1000 medlemmer der kigger med, men sjældent er der over 20 kommentarer på et opslag - det er en meget lille procentdel. Men her har medlemmerne jo i den grad mulighed for at kommunikere opad. Jeg tænker, at Dialog måske kunne fremmes som kommunikationsplatform, hvis præcist HB-medlemmerne var mere aktive herinde. Det kunne være en debattråd omkring referaterene fra HB-møderne?
Ja kort er altid nemmere at læse, men ikke altid nok til fyldestgørende beskrivelser. Og ja alternativister har tit meget på hjertet:-) Men en fin opfordring!
Grønne hilsner Mark

2 Likes

Hej Thomas. Jeg ønsker en kultur og struktur med tre klare principper:

Integritet i relationer og processer – sammenhæng mellem det vi siger og det vi gør i praksis. Walk the talk

Dybde og bredde i beslutningsprocesser – høj samtykke grad ved at inddrage evt. mindretal samt andre interessenter aktivt i beslutningsprocesserne.

Proaktiv inddragelse af og udvikling af færdigheder i empati, at lytte dybt til dem vi er uenige med og sikre at de føler sig hørt, inddraget og repræsenteret.

I går havde jeg fornøjelsen at være til den kratisk platform uddannelse med Rolf Bjerre og det var inspirerende , effektiv og underholdende. Stor ros til Rolf. Han nævnte at Dialog er egnet til det, glæder mig til at høre mere om det, når vi mødes. Enig med Mark at vi skal deltage og involveret os mere på Dialog. Og meget enig med Mark at vi skal åbne møderne så aktivisterne kan overvære/ deltage i samtalen. Har praktiseret det i Storkreds Kbh bestyrelse i 2015 med stor tilfredsstillende resultat.

4 Likes

Jeg kan ikke lige se “mange anklager” I Annettes indlæg. Hun refererer vel bare til historikken. Vi er så mange, der arbejder på, at Alternativets politik får Magten til at blive gennemført - gennem bevægelsen og aktivismen og modet til at komme med de radikale og visionære forslag. Og via modige mennesker for hvem personlig frihed, social værdighed og levende bæredygtige fællesskaber er vigtigere end egen disponering. Dog er det indlysende, at de modige mennesker også skal have en vis portion selvværd, der gør, at de tør gå forrest. Grænsen mellem personlig magt og politisk magt er så hår fin. Det er nødvendigt, at gå ind i det etablerede rum for at ændre det. Derfor skal bevægelsen og aktivismen understøtte politikernes mod til at handle. Og omvendt.

2 Likes

Hej Mark, hvorfor kalder du det anklager? Mener du ikke det har fundet sted, og stadig finder sted?

Hovedbestyrelsen oprettede et organisationsudviklingsudvalg sidste år bestående af HB-medlemmer. Samtidig efterlyste HB, i et offentligt opslag på Alternativets hjemmeside, medlemmer som ville være med i en sparringsgruppe til organisationsudviklingsgruppen.

Det synes jeg præcis er hvad vi skal fortsætte med og gøre mere af, i den næste Hovedbestyrelse og i Alternativet - søge dem blandt medlemmerne som har kompetencer og er motiverede for at løse konkret opgaver.

Jeg synes også det var rigtig fint og vigtigt, at den nuværende Hovedbestyrelse her i foråret valgte at medlemmerne skulle høres ift. organisationsudvikling mm. som basis for den rapport som nu ligger. Mere af det fremadrettet.

Jeg synes ikke det var fint, at de tidligere medlemmer af organisationsudviklingsudvalget og dens sparringsgruppe af medlemmer ikke blev kontaktet forinden (bortset fra en, dig) , og foreslået at medvirke, altså dem der stadig var tilbage i Å.

Det er meget muligt, at der lå nogen forståelige grunde og fine intentioner fra Hovedbestyrelsens side i at afgrænse opgavens udførelse til kun at omfatte to personer, og udpege dig og Kathrine, til at gøre det.

Men det var ikke i orden i forhold til det siddende organisationsudviklingsudvalg, at de ikke engang blev kontaktet af Hovedbestyrelsen inden, også selvom Hovedbestyrelsen har ret at gøre som de gjorde, ifølge tidl. HB-medlem Bine.

Det var heller ikke i orden, at der i foråret blev udpeget og ansat to midlertidige medarbejdere til sekretariatet, Sascha og Bine, uden forudgående jobopslag. Jeg forstår godt man kan ty til hurtige og lette løsninger i en akut- og krisesituation, men det gør det stadig ikke i orden.

Den ene af de to, Bine, fik så forlænget sin midlertidige ansættelse med endnu en midlertidig ansættelse, denne gang på et helt år, igen uden stillingen har været slået op.

Gennemgående i de her processer er også en oplevelse af, at beslutningerne bliver taget af få i et lukket rum, hvorfra højst en sprække af info (i referater) kommer ud - os udenfor har meget svært ved at følge med og det leder til spekulationer og i værste fald negativ sladder og akkumuleret frustration. Det mener jeg også er vigtigt vi får gjort noget ved i den nye Hovedbestyrelse.

3 Likes