CO2 afgift - 3.700 Kr pr ton CO2

Forslagets tekst

Vi forslår at der sættes en afgift på al udledning af CO2 på 3.700 kr pr ton CO2. Afgiften skal implementeres gradvist henover de næste 5 år i Danmark og skal pålægges alle former for forbrug af fossile brændsler i alle sektorer.

Med nuværende teknologi vil en afgift på 3.700 Kr. pr ton gøre bæredygtige løsninger baseret på fornybar energi rentable i forhold til de fossil-baseret teknologier. Det vil betyde at vi som samfund hurtigt vil bevæge os i retning af et nul-emissionssamfund. Størrelsen på afgiften baseres på forskning publiceret i 2019 af bl.a. professor Martin Greiner fra Aarhus universitet. En lignende afgift, i samme størrelsesordenen, kan man udlede af Ph.d. studerende Anders Winther Mortensen arbejde.

Både de økonomiske vismænd og Klimarådet har argumenteret for at en CO2 afgift vil være den bedste reguleringsløsning, hvis vi skal opnå vores klima-målsætninger billigst muligt. Rasmus Norquist og Frederik Roland Sandby argumenterer ligeledes for nødvendigheden for en CO2 afgift i information fornyeligt.

Afgiften skal i første omgang indføres i Danmark, men Alternativet vil arbejde for at afgiften også indføres på EU plan samt at vare der indføres ude fra pålægges told svarende til varens CO2 udledning.

Det er vigtigt at afgiften ikke rammer miljømæssigt og social skævt. Indtægterne fra afgiften skal derfor gå til at lempe andre afgifter på energi og hæve bundfradraget.

Udfordring forslaget skal løse

Vi har travlt. Vi skal fjerne drivhusgas-udledningen fra vores energiforbrug. Den billigste måde at sænke vores udledning af CO2 er med en CO2 afgift. Hvis udledningerne skal gå i nul med den nuværende teknologi, skal afgiften ligge på 3.700 Kr.

Potentielle ulemper ved forslaget

Dansk industri argumenterer for at en CO2 afgift vil betyde at Danmark taber konkurrence evne og produktionen vil blive flyttet til udlandet. Selvom det lyder som en sandsynlig udvikling, er der sådan set ingen evidens for at det skulle være tilfældet. Faktisk viser Professor Mikael Skou Andersens fra Aarhus Universitet at det modsatte gør sig gældende. Det vil sige, at en CO2 beskatning fører til effektiviseringer i industrien, der gør industrien endnu mere konkurrencedygtig.

Se Mikaels arbejde her:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2019.1625134

Makro-økonomer ville ydermere mene, at hvis indtægterne fra en CO2 afgift bruges til at lempe beskatningen på arbejde, vil det være en økonomisk gevinst for samfundet som helhed. Det vil simpelthen skabe et øget arbejdsudbud, fordi det vil være mere fordelagtigt at arbejde.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Forslaget er blevet til i forbindelse med at Toke har deltaget i en række workshops med bl.a. Martin Greiner og Anders Winter Mortensen.

Man kan læse Martin Greiners videnskabelige publikation her:

Man kan læse lidt om Anders Winters arbejde her:

Samtidig har Toke har igennem sit arbejde været i dialog med professor Brehdal Jacobsen fra Klimarådet og miljø-økonomisk vismand professor Lars Gårn Hansen omkring gevinsterne ved en CO2 afgift.

Man kan se hvad Jette og Lars mener her:

https://klimaraadet.dk/da/nyheder/analyse-co2-afgift-boer-vaere-drivkraft-den-groenne-omstilling

Hvem har været inddraget

CO2 afgiften er blevet diskuteret med Professor Marting Greiner og Professor Mikael Skou Andersen fra Aarhus universitet. CO2 afgiften er også blevet diskuteret med Professor Jette Brehdal Jacobsen fra Københavns Universitet medlem af klimarådet og Professor Lars Gaarn Hansen fra Københavns Universitet der også er miljø-økonomisk vismand.

Forslagsstillere

  1. Toke Emil Panduro

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Du kan blive medstiller på AlleOs

1 Like

Hvordan skal CO2 måles? Grunden til at det vel ikke bliver målt og drejet i dag er vel at det er svært at måle og beregne?

Man kunne kræve at det skulle til start måles og reporteres?

Hej forslagsstillere,

Jeg har på ingen måde den videnskabelige ballast i præsentere med i mine tanker. Jeg prøver dog at dele dem alligevel.
Hvis man forestiller sig, at statens indtægt på moms blev erstattet af en tilsvarende indtægt på CO2, vil CO2 krævende produkter blive dyrere, medens CO2 neutrale produkter vil blive billigere.
Hvis man budgettere med at momsen i 2020 indbringer X, og at CO2 ‘produktionen’ er Y, ja, så kunne man jo forestille sig en CO2-oms på X/Y.

Ideelt set, beregnes CO2 produktionen så langt tilbage som det er praktisk muligt. Fx vil benzin til biler jo ikke kun belaste med den CO2 der faktisk forbrændes, men transporten til tankstationen, rafineringen og (på sigt) ophæntningen i Nordsøen. Tilsvarende vil en dansk drivhus tomat koste en del i opvarmning af drivhuse, medens en spansk tomat vil koste på transport.
Målet er, at prisen (CO2-oms delen) reflekterer den reelle CO2 belastning ved produktet, og dermed at markedet naturlig vil drives mod CO2 fattige produkter.

Det bliver hurtigt uhyre kompliceret at udføre disse beregninger i detaljer. Man kunne starte med at indføre en mærkning, som kan danne grundlag for beregningen, og måske herefter at sætte varer i 5 forskellige CO2-grupper og pålægge CO2-oms i passende intervaller.

Forslaget kan måske ses som en kombination af det forslag Rasmus Nordqvist og Frederik Roland Sandby kom med i en kronik i Information i sidste uge: “Beskat al klimabelastning og giv pengene til befolkningen”.

Jeg er klar over, at der findes EU minimums-moms satser, men ikke om det vil umuliggøre en differentieret moms som jeg foreslår.