Afskaffelse af rollen som politisk leder

Jeg vil gerne fremsætte forslaget, der har været til debat her:

Det er oprettet på AlleOs, hvor der pt. er 7 medstillere. Da forslaget skal fremsættes officielt og per email osv, vil jeg gerne have bekræftet medstillere til forslaget – og selvfølgelig også gerne flere :slight_smile: Skriv lige herunder, eller send mig en personlig besked / email.

Jeg står stadig gerne som medstiller af forslaget, hermed bekræftet.

1 Like

Jeg mangler at høre fra @AlexSkytte @mok0 @Nis @noah.sturis @slmeyer @tbhdk

Jeg kan ikke se et færdigt forslag. Det måtte i mine øjne beskrive hvad der skal ske med de opgaver der idag varetages af den politiske leder, eller argumentere mere indgående for at de opgaver ikke skal varetages.

§ 12 Daglig politisk ledelse
Stk. 1 Folketingsgruppen udpeger 2 af sine medlemmer til sammen med den Politiske Leder at udgøre daglig politisk ledelse.
Stk. 2 Daglig Politisk Ledelse fastlægger den daglige landspolitiske linje i samarbejde med Folketingsgruppen og med reference til partiprogrammet.
Stk. 3 Et medlem af Daglig Politisk Ledelse deltager i Hovedbestyrelsens møder uden stemmeret.

Hvis du fjerner politisk leder i den nuværende situation uden at sætte noget andet i stedet lægger du alle de funktioner og opgaver over på vores eneste folketingsmedlem, hvilket jeg betragter som klart uholdbart, og hvilket jeg ikke ville være med til at støtte medmindre folketingsmedlemmet selv gik ind for denne løsning. Dertil mener jeg der skal være mere koordinering mellem PoFo og folketingsgruppen og ikke mindre. Så nej, i den nuværende form kan jeg ikke støtte forslaget. Det havde været noget andet med en navneændring som har været diskuteret

1 Like

Yderest relelvant kritik!

Vi bør klart formulere en plan hvordan afviklingen af posten som politisk leder skal ske, umiddelbart tænker jeg det er oplagt at gøre noget der hænger sammen med udløbet af det mandat som JF har fået og at der, meget gerne i samarbejde med JF, kan findes en post som hun kan fortsætte med at varetage. For min skyld også gerne til den samme gage, hun har jo trods alt gjort et ganske betydeligt karierevalg da hun stillede op til valget af politisk leder.

Enig med Steen og Arne.

Jeg ser ikke alternativet have en politisk leder i fremtiden, men lige nu er det en praktisk rolle at have i partiets nuværende situation. Jeg er glad for at diskussionen af rollen er taget op, men den skal fortsætte i nogle år før at jeg kan støtte forslaget.

1 Like