Afskaffelse af rollen som politisk leder

Vi skal huske at en politisk leder også har en funktion i Folketinget. Vores leder er lige pt afskåret fra at deltage i nogle ting i Folketinget, da hun ikke sidder derinde.
Mvh. Jeanette Dahl

3 Likes

Jeg forstår; for mig betyder det organisatoriske bare alt, fordi det er dét, der definerer demokratiet i Alternativet.

3 Likes

Men det behøver det ikke at være. Alternativer:

  • vi kan stemme om, hvem vi peger på
  • vi kan pege på en kandidat uden for alle partier
1 Like

Ja, jeg tror heller ikke, at vi bliver enige lige med det samme :slight_smile: Min pointe er bare, at der kan være mange forskellige, måske mere progressive bud, på statsministerkandidater, som kan være samlende blandt andet i karakter af ikke at være medlem af et parti.

Det har ikke så meget direkte relation til mit forslag (måske lidt), og det har været oppe at vende et par gange tidligere:

1 Like

Hej Thomas,

Den politiske leders rolle og mandat er jo svært at forstå, fordi rollen ikke er defineret. Uffe definerede selv rollen.

Helt formelt er vi ikke blevet enige om noget indhold i rollen for den politiske leder. Det eneste der ligger fast er, at den politiske leder sidder i den daglige politiske ledelse. Den politiske leders mandat er altså ikke reguleret formelt, og hviler i høj grad på det uformelle, antagelser og nedarvet praksis fra andre partier for hvad en partiformand er.

Vores forperson for hovedbestyrelsen er jo ikke ( ihvertfald nu) ansigtet udadtil for Alternativet. Hvis noget går galt i Alternativet er det Josephine der står på mål i offentligheden - det er sådan det fungerer. Den formelle virkelighed er så, at Josephine ikke kan indgå en eneste juridisk bindende aftale på vegne af Alternativet - det er kun forperson, kasserer og et medlem af hovedbestyrelsen der kan det. Men den formelle virkelighed er ligegyldig i politik og offentlighedens øjne.

Og så er jeg helt enig i din afstand til ordet politiske leder - jeg syntes også det stinker af totalitære systemer. Men i stedet for at finde på et nyt navn med det sammen, skal vi nok finde ud af forme rollen. Så kommer der nok et bedre navn.

8 Likes

Ja, hvis vi omdøbte rollen til politisk talsperson, så ville jeg være ombord. Det ville passe både til rollens formelle magt og Alternativets politiske kultur.

Jeg ved så ikke, om der så skulle være direkte valg eller ej.

2 Likes

God idé med konkurrence. Navnet afspejler rollens tyngde, så det ville også være med til at definere rollen ud over de lidt vage vedtægter.

2 Likes

Forslag:


Manager


1 Like
  • politisk talsperson
  • politisk forhandler
2 Likes

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Du er vist den mest forudseende af os, Thomas!

Der er noget galt med selve tanken om en politisk leder i Alternativet.

I forhold til vedtægterne, så virker det også som en tittel, hvis indhold vi egentlig ikke kender. Hvad er det vi giver en valgt politisk leder mandat til?

Ville det være bedre med forhandlingsleder(e) og talsperson(er) for gruppen af MF-erne, som gruppen selv kunne vælge for længere eller kortere perioder?

Men timingen er ikke idéel lige nu.

1 Like

Jo, hvad vil det sige at være leder, når vi følder de seks værdier? Ledelse er vel egentlig at kunne tænke mange sammen på een gang - og koordinering - fint for mig - at den næste forperson i i Alternativet hedder_ Alternativets koordinator!

2 Likes

Har tænkt over dette forslag og finder egentlig at dette nok er den bedste løsning på den nuværende situation … med det forbehold at dette implementeres på rette vis over tid hvor der findes en passende plads i partiet til den PL der måtte være på det tidspunkt dette implementers , det skal ikke ses som en diskvalifikation eller opposition til denne person, men blot en videreudvikling af vores organisationsstruktur.
Hvis der skal findes statsministerkandidat på et tidspunkt så må det håndteres seperat fra organisationsstrukturen som hele.

2 Likes

Hvis nogen kan håndtere en organisation uden udnævnt leder er det Alternativet, og hvis vi ikke kan det, lever vi ikke op til vores partinavn. Jeg støtter forslaget 100%

3 Likes

Denne her diskussion burde vi have haft inden valget af en ny Politisk Leder. For hvad er mandatet egentlig?

Når jeg ser i Landsvedtægterne, så kan jeg kun finde Politisk leder nævnt 2 steder (bortset fra valget af PL)

• i § 10 som medlem af POFO

• i §12, som en del af daglig politisk ledelse.

§ 10 Politisk Forum

Stk. 1 Politisk forums opgave er at være Alternativets strategiske, politiske udviklings- og ledelsesforum.

Stk. 2 Politisk Forum består af den Politiske Leder 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene kan være medlem af storkredsens bestyrelse), 3 af Hovedbestyrelsens medlemmer, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og op til 15 medlemmer valgt blandt Alternativets folkevalgte. Politisk Forum mødes mindst 5 gange årligt.

Stk. 3 Politisk Forum har imellem Landsmøder myndighed til at udvikle og vedtage ændringer i Alternativets partiprogram med undtagelse af manifest som kun kan ændres på Landsmøder.

Stk. 4 Politisk Forum skal fremme at borgere, organisationer og medlemmer involveres i tilblivelsen og gennemførelsen af Alternativets politik.

Stk. 5 De folkevalgte medlemmer af Politisk Forum har som særlig opgave at opgave at koordinere og videndele på tværs på vegne af alle Alternativets folkevalgte.

§ 12 Daglig politisk ledelse
Stk. 1 Folketingsgruppen udpeger 2 af sine medlemmer til sammen med den Politiske Leder at udgøre daglig politisk ledelse.

Stk. 2 Daglig Politisk Ledelse fastlægger den daglige landspolitiske linje i samarbejde med Folketingsgruppen og med reference til partiprogrammet.

Stk. 3 Et medlem af Daglig Politisk Ledelse deltager i Hovedbestyrelsens møder uden stemmeret.

( mine fremhævelser)

Gunhild foreslog Alternativets Koordinator

KOORDINATOR det er genialt!

Politisk Koordinator - det er faktisk, hvad der ligger i rollen ifølge vedtægterne:

Rollen, som den er beskrevet i vedtægterne, er koordination imellem bagland, POFO og Folketingsgruppe i forbindelse med udvikling og implementering af Alternativets politik.

Og dette passer jo også fint sammen med Josephines intentioner om at tage rundt i landet og lytte til medlemmerne.

Beskrivelsen i vores vedtægter passer ikke sammen med andre forståelser af begrebet “politisk leder”

Ville det give mening at ændre forslaget til dette:

Benævnelsen “Politisk Leder” ændres til “Politisk Koordinator”

2 Likes

Thomas, jeg savner virkelig at høre hvilket behov du forsøger at løse? Er det utilfreds med valget af denne politiske leder, er du anarkist og afskyr ledelse, er du vild med ledelse men bare en anden form eller vil du lappe “husets utæthed” ved at bygge en ny balkon? Jeg ved du holder af direkte tale, så jeg spørger direkte, men det er uden anklage.

Spørgsmålet er overhovedet ikke i min optik om vi skal afskaffe “politisk leder” eller ej. Det er en alt for snæver betragtning som svarer til at spille skak på 3x3 felter.

Spørgsmålet bør i stedet være “Har vi en organisation der kan opfylde de behov vi har?”. Og når vi finder ud af hvilke behov vi har, så designer vi en organisation der kan løfte dem og så taler vi om hvordan vi så skal lede den organisation. Det andet er lappeløsning på lappeløsning og til sidst har vi et hus der tipper, fordi vi aldrig har sikret fundamentet.

Lidt firkantet sat op har vi valgt en firkantet organisationsform til en 24-kantet organisation. Måske skulle vi starte med pilotering.

Kh.

Bine

1 Like

Jeg har behov for at fjerne unødvendige og i dette tilfælde begrænsende strukturer. Begrænsende, fordi politisk lederskab definerer politik, som jeg gerne vil have defineret på demokratiske måder. Jeg synes ikke, at struktureret politisk lederskab passer ind i Alternativet.

Forslaget kommer ikke fordi jeg er utilfreds med valget af Josephine – jeg er dog utilfreds med processen og reaktionerne.

Jeg er enig med dig i, at det er et snævert udgangspunkt, men det må være en begyndelse på den rigtige retning. Og når man ved hvor lang tid det tager at ændre strukturerer i Alternativet, så handler det om at ændre ting hurtigst muligt.

1 Like

Thomas, dit forslag er super fordi det sætter fokus på vores behov for en anden organisering.

Men det er efter min mening ikke det rigtige sted at starte, det er hele skakbrættet, der skal ændres. Organisationen. Måden vi opbygger et egentlig medlemsdemokrati med flade strukturer.

I min optik er det dér, tidsånden er lige nu. Som en del af den Grønne omstilling.

Vi skal bygge op fra bunden, pilotere kalder Bine det ovenfor. Eksperimentere med nye former. Vi er i gang i Odsherred. Og ud af det må der komme i sidste ende komme en ny ledelsesform for politisk aktivitet på landsbasis – som ikke entydigt peger ind mod det parlamentariske som måden, vi realiserer vores håb og tro på en bæredygtigt fremtid.

  • Skabe cirkulær organisering lokalt
  • Skabe inspirationsgrupper lokalt
  • Skabe et ”Kommunernes Landsforening” i Å-regi” til at koordinere , akkumulere og vidensdele

Læs om inspirationsgrupper

Jeg er enig. Men det er jo ikke første gang vi taler nye organiseringsformer, specielt ikke fladere af slagsen, og vi er ikke kommet videre.

Vi kan godt rive strukturer ned uden at erstatte det med andre strukturer og dette forslag gør ikke andet end at fjerne en unødvendig en.

2 Likes

Politisk leder skurrer imod tankerne og idéerne om flere ved mere og opbygning af politik nedefra og op, det har det ikke kun gjort sprogligt, men har i min forståelse også været en kernekonflikt i Alt. udfoldelse.
Der er dog også en anden konflikt i Alt. som er mere udefineret imellem alle mulige forskellige perspektiver, aktiviteter og retninger, som i grunden er fint hvis man ser det som lokaliteter, men hvis vi vil være et parti med en form for national profil er der vel brug for en person, som samler og koordinerer og forklarer trådene i de små glimt der eksisterer i pressen. Derfor synes jeg det vil være en god bevægelse at ændre titlen som foreslået til Politisk Koordinator, og i samme moment kunne man gøre stillingen mere veldefineret, og på den måde også lægge op til en position der roterer mere end en livslang rolle. Måske ville det ikke være en dårlig idé at en sådan koordinator rolle var tæt forbundet med andre koordinerende roller eller var besat af to til tre personer med hver sit ansvarsområde - det er jo faktisk en gigantisk opgave som trænger til at blive løst bedre, jeg tænker der er et flow fra lokalt til nationalt plan, et i modsat retning og et frem og tilbage med pressen, af idéer, informationer, aktiviteter og personer, og alt dette er helt centralt for at vitalisere alternativet.

5 Likes