Politisk Forum Arkiv   Grønt Skatteforslag til behandling 27.9.2015