Arkiv


Forslag om PARTISKAT i Alternativet [Landsmøde 2017] (7)
Borgerløn - perspektiver og debat [Landsmøde 2017] (7)
Forslag til vedtægtsændringer nr. 35, §13 ny stk. 7. Kønskvotiering [Landsmøde 2017] (7)
Debat om vedtægtsændringsforslag [Landsmøde 2017] (20)
Forslag til Landsmødet - Politikudvikling [Landsmøde 2017] (15)
Regnskab for 2016 [Landsmøde 2017] (1)
Vedr. forslag 13: Fysiske lokaler [Landsmøde 2017] (4)
Hi5 Dagen - 31. maj [Alles Folkemøde 2017] (1)
Vedr. forslag 24: Digital pakke [Landsmøde 2017] (3)
Vedtægtsændringsforslag § 19 - Eksklusionsvedtægten [Landsmøde 2017] (1)
Forslag om ændring af regler for dobbeltmandater for kandidater/forperson (§ 11 stk. 4) [Landsmøde 2017] (3)
Forslag til vedtægtsændringer for Politisk Forum [Landsmøde 2017] (9)
Forslag om at muliggøre listeopstilling [Landsmøde 2017] (4)
NY TEKST: Politikudvikling i Alternativet [Landsmøde 2017] (1)
Vedtægtsændring - Kønskvotering ( 2 3 4 ) [Årsmøde 2016] (74)
Forslag til kommissorium for Politisk Forum [Landsmøde 2017] (7)
Debattråd 2 om HBs rolle: Hvordan kan Hovedbestyrelsen medvirke til, at alle storkredsforeninger og kommuneforeninger føler sig repræsenteret og/eller informeret om arbejdet? [Årsmøde 2016] (15)
Forslag om honorering ( 2 ) [Årsmøde 2016] (22)
Vedtægtsændrings forslag - Omkonstituering(slettes) [Landsmøde 2017] (6)
Vedtægtsændrings forslag - Størrelsen på hovedbestyrelsen [Landsmøde 2017] (1)
Vedtægtsændrings forslag - sammensætning af POFO [Landsmøde 2017] (1)
Vedtægtsændrings forslag - Medlemskab [Landsmøde 2017] (4)
Vedtægtsændrings forslag - Kandidat udvalg [Landsmøde 2017] (2)
Vedtægtsændrings forslag - Geografiske stemmer [Landsmøde 2017] (2)
Forslag til Landsmødet - Klimafond [Landsmøde 2017] (4)
Debat om øvrige forslag til Landsmødet [Landsmøde 2017] (7)
Vedtægtsændringsforslag - Digitale afstemninger Landsmødet [Landsmøde 2017] (3)
Vedtægtsændrings forslag - [Landsmøde 2017] (1)
Vedtægtsændrings forslag - Valg til tillidsposter [Landsmøde 2017] (2)
Vedtægtsændrings forslag - Storkreds opstillingsmøder [Landsmøde 2017] (1)