Arkiv


Vedr. forslag 24: Digital pakke [Landsmøde 2017] (3)
Vedtægtsændringsforslag § 19 - Eksklusionsvedtægten [Landsmøde 2017] (1)
Forslag om ændring af regler for dobbeltmandater for kandidater/forperson (§ 11 stk. 4) [Landsmøde 2017] (3)
Forslag til vedtægtsændringer for Politisk Forum [Landsmøde 2017] (9)
Forslag om at muliggøre listeopstilling [Landsmøde 2017] (4)
NY TEKST: Politikudvikling i Alternativet [Landsmøde 2017] (1)
Vedtægtsændring - Kønskvotering ( 2 3 4 ) [Årsmøde 2016] (74)
Forslag til kommissorium for Politisk Forum [Landsmøde 2017] (7)
Debattråd 2 om HBs rolle: Hvordan kan Hovedbestyrelsen medvirke til, at alle storkredsforeninger og kommuneforeninger føler sig repræsenteret og/eller informeret om arbejdet? [Årsmøde 2016] (15)
Forslag om honorering ( 2 ) [Årsmøde 2016] (22)
Vedtægtsændrings forslag - Omkonstituering(slettes) [Landsmøde 2017] (6)
Vedtægtsændrings forslag - Størrelsen på hovedbestyrelsen [Landsmøde 2017] (1)
Vedtægtsændrings forslag - sammensætning af POFO [Landsmøde 2017] (1)
Vedtægtsændrings forslag - Medlemskab [Landsmøde 2017] (4)
Vedtægtsændrings forslag - Kandidat udvalg [Landsmøde 2017] (2)
Vedtægtsændrings forslag - Geografiske stemmer [Landsmøde 2017] (2)
Forslag til Landsmødet - Klimafond [Landsmøde 2017] (4)
Debat om øvrige forslag til Landsmødet [Landsmøde 2017] (7)
Vedtægtsændringsforslag - Digitale afstemninger Landsmødet [Landsmøde 2017] (3)
Vedtægtsændrings forslag - [Landsmøde 2017] (1)
Vedtægtsændrings forslag - Valg til tillidsposter [Landsmøde 2017] (2)
Vedtægtsændrings forslag - Storkreds opstillingsmøder [Landsmøde 2017] (1)
Vedtægtsændrins forslag - POFO arbjesgrupper(slettes) [Landsmøde 2017] (1)
Vedtægtsændrings forslag - HB arbejdesgruppe(slettes) [Landsmøde 2017] (1)
Vedtægtsændrings forslag - HB beslutningsdygtig [Landsmøde 2017] (1)
Vedtægtsændrings forslag - HB medlemmer [Landsmøde 2017] (1)
Vedtægtsændrings forslag - Digital urafstemning [Landsmøde 2017] (1)
Vedtægtsændrings forslag - Folketingskandidater i bestyrelser [Landsmøde 2017] (1)
Vedtægtsændrings forslag - Komunal/regions/Europaparlament kandidater i bestyrelsen [Landsmøde 2017] (1)
Vedtægtsændrings forslag - Årsmøde - digitale stemmer [Landsmøde 2017] (1)